Train de trainer: AI voor het algemeen welzijn

Het doel van het train-de-trainer programma is de overdracht van academische naar industriële trainers in academies en opleidingscentra te verbeteren. Om de kloof tussen theoretisch en wiskundig inzicht en praktische vaardigheden te overbruggen, moet de kennis op universiteiten worden omgezet in bruikbare maar nauwkeurige leerervaringen. Bovendien vereist een echt begrip van AI de ontwikkeling van een nieuwe mentaliteit, wat niet altijd eenvoudig is.

Illustration
Illustration

Doelgroep & kortingen

Deze training is ontworpen voor trainers in publieke/non-profit/corporate academies en trainingscentra en voor data scientists die hun collega’s en teams willen bijscholen. Programmeerervaring en basiskennis van AI, Data Science en Machine Learning is vereist.

Aangezien FARI wordt gesteund door het Europees Fonds voor veerkracht en herstel (RRF), kunnen wij deelnemers uit overheidsdiensten, openbare instellingen en onderzoeksinstellingen gratis toegang blijven bieden.

We kunnen ook 50% korting geven aan deelnemers uit de volgende doelgroepen:

  • Onderwijsinstellingen
  • NGO’s en non-profitorganisaties
  • Brusselse bedrijven
  • Brusselse burgers

BESCHRIJVING

AI is een enorm domein met vele specialisaties en is voortdurend in ontwikkeling. Veel van de kennis is aanwezig op universiteiten, maar is verspreid over verschillende onderzoeksgroepen en onderzoekers. Helaas dringt deze kennis niet altijd door tot Data Scientists en AI-ingenieurs in het bedrijfsleven.

Het doel van het train-de-trainer-programma is de overdracht van academische naar industriële trainers in academies en opleidingscentra te verbeteren.

Om de kloof tussen theoretisch en wiskundig inzicht en praktische vaardigheden te overbruggen, moet de kennis op universiteiten worden omgezet in bruikbare maar nauwkeurige leerervaringen.  Bovendien vereist een echt begrip van AI de ontwikkeling van een nieuwe mentaliteit, wat niet altijd eenvoudig is.

Ex-cathedra onderwijs van technieken is niet het juiste formaat omdat het te veel gericht is op oplossingsstrategieën terwijl duidelijk maken wat het probleem is soms nog belangrijker kan zijn. Als er één les is die AI je leert, dan is het wel dat de werkelijkheid veel complexer is dan je beseft als je begint met het oplossen van een probleem. Het vergt echter volwassenheid en ervaring om dit besef te krijgen.

Daarom kiezen wij voor een “opdrachtgerichte” aanpak waarbij studenten worden geconfronteerd met een concreet probleem, zonder hen meteen de oplossing te geven.

De opleiding zal de kennis van de opleiders over de volgende aspecten verdiepen en uitbreiden:

01

• Introductie van nieuwe AI-technieken, uitgevonden in onderzoek maar nog niet algemeen bekend, om AI-implementaties in Brussel een voorsprong te geven.

02

• Het onderliggende begrip van AI verdiepen om de robuustheid van implementaties te verbeteren. Wij willen vooral artefacten op coderingsniveau koppelen aan zowel het conceptuele/filosofische als het wiskundige niveau.

03

• De portefeuille van AI-technieken uitbreiden met minder bekende maar niettemin even belangrijke en krachtige technieken.

04

• bewustzijn creëren over ethische aspecten van AI-implementaties.

Programmaoverzicht

Locatie: FARI @ BeCentral, Cantersteen 10, 1000 Brussel

19 september 2023

26 september 2023

Talen

Engels (de opleiding is beschikbaar in Frans en Nederlands op verzoek)

Locatie

Be Central, FARI Experience Centre, Cantersteen 16, 1000 Bruxelles

Volledige vergoeding

500 Euro

(excl. BTW)

Lesgevers

Illustration

Johan Loeckx

Contactgegevens

Karen Boers

academy@fari.brussels

Registratie