Een initiatief van

Ondersteund door

Gedragscode

Laatste update: September 29, 2022

De gedragscode van FARI bevordert een gedragsnorm die het streven van FARI om een veilige, inclusieve, rechtvaardige, betrouwbare en respectvolle gemeenschap te zijn ondersteunt en mogelijk maakt om een optimaal onderzoeksklimaat te creëren door degenen die namens FARI optreden, waaronder werknemers, studenten, postdoctorale wetenschappers, consultants, contractanten en vrijwilligers.

Deze gedragscode bevat richtlijnen voor constructieve en positieve werkrelaties. Het instituut waardeert integriteit, diversiteit, respect, vrijheid van onderzoek en meningsuiting, vertrouwen, eerlijkheid en rechtvaardigheid en streeft ernaar deze waarden te integreren in zijn onderzoek, onderwijs en zakelijke praktijken.

Iedereen die betrokken is bij de activiteiten van FARI moet deze waarden respecteren. Het is aan allen die namens FARI handelen om nauwgezette academische normen en integriteit te handhaven door een voortdurende toewijding aan eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Door haar missie om bij te dragen aan de eerlijke en duurzame ontwikkeling van de samenleving en aan de overgang van onze economie voor het algemeen welzijn, hanteert FARI hoge ethische normen tijdens alle stappen van onze onderzoeksprojecten met als doel het bevorderen van verantwoord onderzoek en innovatie, op een inclusieve, maatschappelijk georiënteerde manier.

De verschillende bij de projecten van FARI betrokken belanghebbenden moeten zich ook houden aan:

Ook de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling en de oproep van de OESO voor een nieuw groeiverhaal moeten in aanmerking worden genomen. FARI past deze richtlijnen ook toe door samen te werken met de politiek van de VUB en de ULB.

Degenen die namens FARI optreden, hebben de algemene plicht zich zodanig te gedragen dat de Brusselse administraties, de Europese Commissie en het publiek het vertrouwen in de integriteit van het instituut behouden en versterken en geen handelingen te verrichten die onverenigbaar zijn met hun verplichtingen jegens de beide universiteiten en het instituut.