Een initiatief van

Ondersteund door

Diensten voor het maatschappelijk middenveld

FARI wil ervoor zorgen dat de stem van de burgers wordt gehoord en gewaardeerd bij de ontwikkeling van onze projecten in Brussel.

Burgers

Burgerparticipatie

FARI wil burgerparticipatie beginnen stimuleren via Burgerpanels, een platform waar er burgers niet alleen om hun mening worden gevraagd, maar waar zij ook actief en regelmatig betrokken worden bij verschillende AI-projecten.

FARI gelooft in het belang van het betrekken van burgers op een consistente manier vanaf het begin van het project en niet alleen aan het eind ervan. Op deze manier zorgt FARI ervoor dat de stem van burgers gehoord en meegenomen wordt in projecten die gevolgen voor hen kunnen hebben. We willen de publieke en private sectoren aanmoedigen om oplossingen te ontwikkelen die zowel tegemoet komen aan hun behoeften als aan die van hun gemeenschap.

Onze diensten zijn bedoeld om burgers in Brussel te ondersteunen door informatie, training en mentorschap aan te bieden. Over de lancering en aankondiging van deze diensten zal binnenkort gecommuniceerd worden.

contacteer ons

Illustration

Bekijk onze nieuwe projecten 

Laatste projecten

ALLE projecten