Diensten voor de burgermaatschappij

FARI wil ervoor zorgen dat de stem van de burgers wordt gehoord en gewaardeerd bij de ontwikkeling van onze projecten in Brussel.

Burgers

Maatschappelijke betrokkenheid

FARI zal binnenkort de participatie van burgers vragen via burgerpanels, een platform waar burgers niet alleen om hun mening wordt gevraagd, maar ook actief en regelmatig bij verschillende AI-projecten worden betrokken.

FARI gelooft in het belang van een consequente betrokkenheid van burgers vanaf het begin van het project en niet alleen aan het eind ervan. Op deze manier kan FARI ervoor zorgen dat de stem van de burger wordt gehoord en in overweging wordt genomen wanneer projecten worden ontwikkeld die gevolgen voor hen kunnen hebben. Wij willen de publieke en private sector aanmoedigen om oplossingen te ontwikkelen die in hun behoeften en die van hun gemeenschap voorzien.

Onze diensten zullen tot doel hebben burgers in Brussel te ondersteunen door middel van informatie, opleiding en mentorschap. Deze diensten zullen binnenkort worden gelanceerd en aangekondigd.

contacteer ons

Illustration

Bekijk onze nieuwe projecten 

Laatste projecten

ALLE projecten