Een initiatief van

Ondersteund door

Mensgericht AI-onderzoek en innovatie vormen de kern van onze activiteiten.

FARI is een initiatief dat tot doel heeft de invoering en het beheer van AI-, data- en robotica-technologieën op een betrouwbare, transparante, open, inclusieve, ethische en verantwoordelijke manier te ontwikkelen, te bestuderen en te bevorderen. Geïnspireerd door humanistische en Europese waarden wil FARI helpen AI-gerelateerde technologieën in te zetten voor maatschappelijke voordelen, zoals het versterken en behouden van fundamentele mensenrechten en het bereiken van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Illustration
Illustration

AI voor het algemeen welzijn

Ons verhaal

Maart 2018

Een bezoek van de koninklijke familie van België en voormalig rector van de VUB, Caroline Powells, aan het MILA-instituut in Canada inspireerde de geboorte van FARI.

Illustration

2020

FARI, een samenwerking tussen de VUB en de ULB, wil academisch onderzoek naar een bredere samenleving brengen.

Illustration

Maart 2021

FARI werd officieel gelanceerd tijdens de Belgische AI-week.

Illustration

Januari 2022

FARI heeft in het kader van het NexGenerationEU-programma officieel AI for the Common Good-projecten gelanceerd.

Illustration

Juli 2022

De eerste FARI-conferentie in Brussel werd gehouden met meer dan 300 deelnemers en sprekers uit verschillende disciplines uit de hele wereld.

Illustration

Wij staan achter de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en de oproep van de OESO voor een nieuw groeiverhaal.

Onze missie

Illustration

Onze missie is om burgers, politici, bedrijven en non-profitorganisaties te helpen bij het aanpakken van lokale, dagelijkse of langetermijnuitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België en Europa. Wij brengen wereldwijd toonaangevende en toekomstige onderzoekers samen ten dienste van de stad via projecten die op hun beurt kunnen leiden tot grote wetenschappelijke vooruitgang, met name op het gebied van AI (verklaarbaar en betrouwbaar), Data (open) en Robotica (mensgericht).

Wij betrekken ethische en maatschappelijke stuurgroepen aan boord om actief deel te nemen en de toepasbaarheid, aanvaardbaarheid en relevantie van onze projecten te garanderen. Het initiatief wordt gedreven door AI- en gegevensethiek. Voor elk potentieel project zorgen wij ervoor dat het in overeenstemming is met de wettelijke vereisten van bijvoorbeeld eerlijkheid, transparantie en verantwoordingsplicht, terwijl de academische vrijheid wordt gerespecteerd en ethische en maatschappelijke overwegingen worden geïntegreerd. Wij zorgen ervoor dat alle FARI-projecten rekening houden met de zeven belangrijkste EU-eisen voor verantwoorde AI, zowel in de context van onderzoek als in de context van gebruik. Alle FARI-projecten zullen de basisregels van verantwoord onderzoek en innovatie respecteren.

Illustration

FARI AI voor het algemeen welzijnsinstituut

Manisfesto Gedragscode

Manifesto

Lees het manifest dat werd ontwikkeld, beoordeeld en goedgekeurd door de hoofden van de 10 onderzoeksgroepen inzake AI, data en robotica aan de VUB en de ULB die ook de stichtende leden van FARI vormen.

learn more

Manifesto

Het doel van het onderzoeksinstituut is het mogelijk maken, bevorderen en uitvoeren van excellent interdisciplinair onderzoek naar Kunstmatige Intelligentie in Brussel, geïnspireerd door de humanistische waarden van vrijheid, gelijkheid en solidariteit die aan de basis liggen van zowel de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als de Université libre de Bruxelles (ULB), internationaal erkend en met een lokale impact.

Kernonderzoeksgroepen en vertegenwoordigers

Brubotics (VUB): Prof. Bram Vanderborght and Prof. Dirk Lefeber 

SaaS: Prof. Emanuel Garone 

ETRO (VUB): Prof. Adrian Munteanu, prof. Bart Jansen, and prof. Jef Vandemeulebroucke 

IRIDIA (ULB):  Prof. Hugues Bersini, Marco Dorigo, Mauro Biratarri, and Thomas Stuetzle 

LSTS RESEARCH GROUP (VUB): Prof. Mireille Hildebrandt  

Machine Learning Group (ULB): Prof. Tom Lenaerts and Prof. Gianluca Bontempi 

PERELMAN CENTRE (ULB): Prof. Gregory Lewkowicz and Prof. Benoît Frydman  

SMIT (VUB): Prof. Pieter Ballon and Prof. An Jacobs  

Solvay Business School (ULB): Prof. Nicolas Van Zeebroek 

AI-lab (VUB): Prof. Ann Nowé, Prof. Geraint Wiggins, Prof. Bernard Manderick, and Prof. Bart de Boer

learn more

Gedragscode

Deze gedragscode bevat richtlijnen voor constructieve en positieve werkrelaties. Het Instituut waardeert integriteit, diversiteit, respect, vrijheid van onderzoek en meningsuiting, vertrouwen, eerlijkheid en billijkheid en streeft ernaar deze waarden te integreren in zijn onderzoek, onderwijs en zakelijke praktijken.

gedragsnorm

De gedragscode van FARI bevordert een gedragsnorm die het streven van FARI om een veilige, inclusieve, rechtvaardige, betrouwbare en respectvolle gemeenschap te zijn ondersteunt en mogelijk maakt om een optimaal onderzoeksklimaat te creëren door degenen die namens FARI optreden, waaronder werknemers, studenten, postdocs, consultants, contractanten en vrijwilligers.

Schrijf u in voor het laatste nieuws, evenementen en oproepen over AI voor het algemeen belang.

Newsletter Image