Een initiatief van

Ondersteund door

Wij innoveren door de burger voorop te stellen bij het aandragen van AI-, Data- en Robotica-oplossingen voor Brusselse uitdagingen.

Onze onderzoeks- en innovatieactiviteiten omvatten proefprojecten, burgerwetenschapsprojecten, gezamenlijke PhD-programma's, onderzoeksuitwisselingsprogramma's en gezamenlijke onderzoeksprojecten met verschillende Brusselse entiteiten.
Illustration
Illustration

FARI combineert de sterke punten van de VUB en de ULB in multidisciplinair onderzoek naar AI, Robotica en aanverwante disciplines.

Projecten

Illustration

Onze onderzoeksprojecten betreffen zowel theoretisch werk als concrete toepassingen en zijn gericht op de vooruitgang van AI, terwijl wij ons bezighouden met lokale initiatieven, Europese uitdagingen aanpakken en samenwerken met een aantal soortgelijke onderzoeksgemeenschappen op wereldschaal.

Het Instituut streeft er ambitieus naar beide zijden van de AI-medaille te integreren door vanaf het begin in interdisciplinaire onderzoeksteams te werken, waarbij filosofische, technische, medische, sociale en menswetenschappen worden benut, terwijl ook met het maatschappelijk middenveld wordt gesproken over de algoritmen en intelligente systemen die onze dagelijkse activiteiten regelen. Wij werken aan het co-creëren van een samenleving waaraan AI, Data en Robotica kunnen bijdragen. We werken aan lokale en internationale projecten die een duurzame transitie mogelijk moeten maken, te beginnen met onze eigen regio Brussel. We werken dus in, met en aan Brussel als laboratorium en proeftuin in een regionale, nationale en Internationale context.

Ontdek onze projecten

Onze onderzoeksprioriteiten zijn gebaseerd op de innovatiestrategie van het Brussels Gewest

Onderzoekprioriteiten

Onderzoekprioriteiten

Wij richten ons op het aanpakken van uitdagingen op specifieke doelgebieden zoals klimaat & energie, mobiliteit, gezondheid & welzijn, optimalisering van hulpbronnen, participatieve & inclusieve samenleving. De onderzoeksprojecten van FARI vallen onder twee thematische gebieden van hoog niveau zoals (1) Urban and Public AI en (2) Sustainable AI, Data and Robotics.

meer leren

Illustration

Bekijk onze laatste onderzoeksresultaten over AI, data en robotica voor het algemeen belang.

Laatste publicaties

alle publicaties

Schrijf u in voor het laatste nieuws, evenementen en oproepen over AI voor het algemeen belang.

Newsletter Image