Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

De rol van robotica bij de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Data & Robotica

MRT. 2022

Abstract

De ontwikkeling en toepassing van robottechnologieën kan een belangrijke rol spelen bij de inspanningen om de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) te bereiken – met zowel faciliterende als remmende effecten. Tijdens een workshop op de 2021 IEEE/Robotics Society of Japan International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021) analyseerden deskundigen uit verschillende disciplines de rol van robotica bij het bereiken van de SDG’s. Dit artikel geeft een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de workshop. Tijdens de workshoppanels werd gewezen op de verschillende rollen die robots kunnen spelen om de SDG’s mogelijk te maken. De panelleden bespraken de uitdagingen voor de invoering van robots en de volledige benutting ervan. Er werd ook gekeken naar de waarschijnlijke ongewenste effecten van robots, en de panelleden stelden benaderingen voor om op correcte wijze SDG-relevante robotoplossingen te ontwerpen. Ook werden bestuurskaders besproken, zowel wat betreft hun inhoud als de uitdagingen om ze tot stand te brengen. De rol van militaire financiering werd kort geanalyseerd. Tot slot werden verschillende voorstellen voor acties en beleid gedaan. De inhoud van de workshop, inclusief bijdragen en video’s van de panelleden, evenals aanvullende informatie over toekomstige initiatieven met betrekking tot robotica en de SDG’s, zijn beschikbaar op www.sustainablerobotics.org.

Lees het volledige document

Bijdragers

Illustration
Illustration
Bram VanderborghtCarl Mörch

Bijdragers

Delen

Andere publicaties

Alle publicaties

Alle publicaties