De FARI Conference vindt plaats op 18 november in Studio Flagey in Brussel, ontdek meer.

Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Café survey / publieke consultatie

SEP. 2023

Café survey, een uitnodiging aan passanten om over een tas koffie een korte enquête over artificiële intelligentie te beantwoorden

FARI’ s missie is om aan innovatie te doen door de burger centraal te zetten in de zoektocht naar en ontwikkeling van AI-, Data- en Robotica-oplossingen voor de Brusselse uitdagingen. Café Survey is ontworpen om inwoners te benaderen tijdens grote openbare evenementen in onze hoofdstad. Het doel is om dialoog aan te gaan en een reeks indicatoren op te stellen voor verschillende segmenten van de bevolking over kwesties die te maken hebben AI, data en robotica.

Het doel van die eerste bevraging was om een beter zicht te krijgen op hoe Brusselaars kijken naar AI, data en robotica in het algemeen en hun bereidheid om deel te nemen aan burgervergaderingen die de rol en het gebruik van deze technologieën bespreken.

Tijdens de twee dagen van de Digitale Lente werden 160 enquêtes afgenomen door studenten van de ULB en de VUB. Als we ons ervan bewust zijn dat de mensen die naar een dergelijk evenement komen al geïnteresseerd zijn in technologieën en dus een bias in zich kunnen dragen, kwamen er interessante trends naar voren.

De drie woorden die het meest werden geassocieerd met AI waren: robot, toekomst en GPT. Van de deelnemers gaf 65% aan dat AI positieve gevoelens opriep zoals enthousiasme en nieuwsgierigheid, terwijl 30% van hen AI associeerde met angst en zorgen. Bijna geen enkele deelnemer gaf aan onverschillig te staan tegenover AI. In de lijst van zes keuzes werd AI vooral geassocieerd met de termen “mobiliteit”, “optimalisatie van hulpbronnen” en “gezondheid”. De minder populaire associaties waren AI en algemeen welzijn (11%), klimaat (10%) en inclusiviteit (10%). Van alle woorden die door de deelnemers werden voorgesteld, waren er geen die betrekking hadden op ecologie of duurzaamheid.

Wanneer we de bereidheid nagaan van de bevraagde personen om deel te nemen aan werkgroepen in samenwerking met onderzoekers of voor de overheid, zou 55% van hen geïnteresseerd zijn. De belangrijkste motivaties om deel te nemen aan deze werkgroepen zijn leren (44%), uitwisselen over deze onderwerpen met anderen (21%), een toelage hebben (14%), AI in de praktijk ervaren (10%). 50% van de deelnemers zou graag deelnemen aan een burgerpanel voor het Brussels Gewest om ervoor te zorgen dat de gebruikte algoritmen in overheidsdiensten rechtvaardig zijn.

Deze eerste resultaten geven FARI een aantal belangrijke focuspunten. Het feit dat de woorden ‘ecologie’ en ‘duurzaamheid’ niet voorkomen in de antwoorden laat zien hoeveel werk we nog moeten verzetten om de initiatieven op het gebied van AI voor het algemeen welzijn die in de Brusselse regio worden ontwikkeld, onder de aandacht te brengen. De FARI 2023 conferentie getiteld “Local & Sustainable AI, Data, and Robotics” is zo’n initiatief.

Hoewel de vraag naar technosolutionisme een sociale kwestie is, tonen sommige initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Voisins d’Energies-project, hoe AI kan worden gebruikt voor collectief en lokaal beheer van energieproductie.

 

Delen

Andere projecten

Alle projecten

Alle projecten