Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Het burgerpanel van FARI start een reeks conferenties over datakwesties

MRT. 2024

Het burgerpanel van FARI start een reeks conferenties over datakwesties

Van maart tot juni 2024 wordt in samenwerking met  Brussel Academy en  Muntpunt een reeks conferenties over het thema data en het gebruik ervan in Brussel aangeboden aan verenigingen, instellingen, opleidingscentra en andere groepen die met het publiek in Brussel werken.

De nadruk zal liggen op de noodzaak om beter te begrijpen hoe de stedelijke ruimte in de loop der jaren een arena voor dataproductie is geworden. We zullen zien hoe deze productie van gegevens gekoppeld is aan wat bekend staat als de slimme stad’ en aan het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentietechnieken om de verzamelde gegevens te interpreteren.

De sessies gaan in op vragen als: Hoe is de productie en verzameling van gegevens in de stad georganiseerd? Waar worden deze gegevens verzameld en voor welke doeleinden? Hebben alle burgers er baat bij? Welke angsten en verwachtingen koesteren we over de slimme stad? Op welke manieren spelen gegevens een rol in de ontwikkeling van stedelijk beleid? Welke rol spelen burgers in dit proces? Welke grenzen stellen zij aan het samenleven, de sociale cohesie en het behoud van individuele vrijheden?

Door middel van deze conferenties hopen we professionals die werkzaam zijn op het gebied van publieksbereik te voorzien van inhoud die hen zal helpen bij hun taak om mensen bewust te maken van de uitdagingen van digitale technologie.

Le programme :

Sessie #1: Smart City: maak je eigen keuze (26 maart 2024. Muntpunt)
Sessie #2: Openbare ruimte en surveillance: maakt stadslucht je vrij? (25 april 2024)
Sessie #3: Data to the people : stedelijke strijd en gegevens (17 mei 2024)
Sessie #4: De stad vormgeven via data (juni 2024)

Registratie : klik hier.

Details van de sessies:

Sessie #1: Smart City: maak je eigen keuze (26 maart 2024. Muntpunt)

Hoe is Brussel in de loop der jaren een ruimte voor dataproductie geworden? Ontdek deze realiteit tijdens een spannende wandeling door het centrum van Brussel onder leiding van Fari. Twee speciale gasten nemen deel aan de wandeling: Tyler Reigeluth (ULB), auteur van l’Intelligence des villes, en onderzoeker Audrey Lebas (Smart Institute Liège)(3). De wandeling wordt in Muntpunt gevolgd door twee boeiende lezingen van Tyler Reigeluth en Audrey Lebas, waarin het begrip slimme stad wordt gerelativeerd en bediscussieerd. De discussies worden gemodereerd door Brussels Academy.

De capaciteit is beperkt tot 40 deelnemers, dus reserveer vroeg

Sessie #2: Openbare ruimte en surveillance: maakt stadslucht je vrij? (25 april 2024)

Verken de uitdagingen van surveillance in het tijdperk van massale gegevensverzameling. Dit evenement, georganiseerd door FARI – AI for the Common Good Institute – Brussel in samenwerking met Brussels Academy, zal de spanning onderzoeken tussen de belofte van vrijheid die traditioneel geassocieerd wordt met de stedelijke ruimte en de bedreigingen die de opkomst van massale gegevensverzameling en AI vormen voor onze individuele vrijheden.

In navolging van de ideeën van de schrijver Max Weber, voor wie de stad een plaats van emancipatie en vrijheid is, belicht het hedendaagse debat een fundamenteel dilemma. Hoewel de stad traditioneel wordt gezien als het toneel van diversiteit, creativiteit en individuele expressie, stellen moderne bewakingssystemen deze perceptie op de proef. Hun uitbreiding roept fundamentele vragen op over privacy, bewegingsvrijheid en staatstoezicht. De toenemende implicaties van nieuwe surveillancetechnologieën bij de implementatie van veiligheidsbeleid roept belangrijke ethische en maatschappelijke vragen op, die tijdens deze sessie gepresenteerd en besproken zullen worden.

Aan dit workshop-debat nemen drie onderzoekers en specialisten deel: Rosamunde Van Brakel, postdoctoraal onderzoeker bij het Centrum voor Fundamentele Rechten en de Onderzoeksgroep “Crime & Society” (VUB), Corentin Debailleul, doctoraatsstudent menselijke geografie aan “La Maison des Sciences Humaines” (ULB) en Violette de Neef, functionaris gegevensbescherming bij de Stad Brussel.

Sessie #3: Data to the people : stedelijke strijd en gegevens (17 mei 2024)

Hoe en waarom zouden we burgerparticipatie en medebeslissing over een reeks stedelijke kwesties en beleid moeten aanmoedigen door middel van de productie en interpretatie van gegevens door burgers? Kan de productie en visualisatie van gegevens worden gezien als een essentieel instrument in de stedelijke strijd en een stap voorwaarts in de stedelijke constructie?

Sessie #4: De stad vormgeven via data (juni 2024)

Wat als we gegevens gebruiken om de stad van morgen vorm te geven? In deze sessie wordt onderzocht hoe overheden momenteel gegevensverzameling en -analyse gebruiken om stadsprojecten op verschillende schaalniveaus te ondersteunen. We zullen bijvoorbeeld onderzoeken welke gebieden van territoriaal beheer vooroplopen in het gebruik van gegevens, wat de grenzen en uitdagingen van deze nieuwe toepassingen zijn en hoe burgers al dan niet betrokken zijn bij deze processen…

 

Delen

Andere projecten

Alle projecten

Alle projecten