De FARI Conference vindt plaats op 18 november in Studio Flagey in Brussel, ontdek meer.

Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Het burgerpanel van FARI start een reeks conferenties over datakwesties

MRT. 2024

Het burgerpanel van FARI start een reeks conferenties over datakwesties

Van maart tot juni 2024 wordt in samenwerking met  Brussel Academy en  Muntpunt een reeks conferenties over het thema data en het gebruik ervan in Brussel aangeboden aan verenigingen, instellingen, opleidingscentra en andere groepen die met het publiek in Brussel werken.

De nadruk zal liggen op de noodzaak om beter te begrijpen hoe de stedelijke ruimte in de loop der jaren een arena voor dataproductie is geworden. We zullen zien hoe deze productie van gegevens gekoppeld is aan wat bekend staat als de slimme stad’ en aan het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentietechnieken om de verzamelde gegevens te interpreteren.

De sessies gaan in op vragen als: Hoe is de productie en verzameling van gegevens in de stad georganiseerd? Waar worden deze gegevens verzameld en voor welke doeleinden? Hebben alle burgers er baat bij? Welke angsten en verwachtingen koesteren we over de slimme stad? Op welke manieren spelen gegevens een rol in de ontwikkeling van stedelijk beleid? Welke rol spelen burgers in dit proces? Welke grenzen stellen zij aan het samenleven, de sociale cohesie en het behoud van individuele vrijheden?

Door middel van deze conferenties hopen we professionals die werkzaam zijn op het gebied van publieksbereik te voorzien van inhoud die hen zal helpen bij hun taak om mensen bewust te maken van de uitdagingen van digitale technologie.

Le programme :

Sessie #1: Smart City: maak je eigen keuze (26 maart 2024. Muntpunt)
Sessie #2: Openbare ruimte en surveillance: maakt stadslucht je vrij? (25 april 2024)
Sessie #3: Data to the people : stedelijke strijd en gegevens (17 mei 2024)
Sessie #4: De stad vormgeven via data (juni 2024)

Registratie : klik hier.

Details van de sessies:

Sessie #1: Smart City: maak je eigen keuze (26 maart 2024. Muntpunt)

Hoe is Brussel in de loop der jaren een ruimte voor dataproductie geworden? Ontdek deze realiteit tijdens een spannende wandeling door het centrum van Brussel onder leiding van Fari. Twee speciale gasten nemen deel aan de wandeling: Tyler Reigeluth (ULB), auteur van l’Intelligence des villes, en onderzoeker Audrey Lebas (Smart Institute Liège)(3). De wandeling wordt in Muntpunt gevolgd door twee boeiende lezingen van Tyler Reigeluth en Audrey Lebas, waarin het begrip slimme stad wordt gerelativeerd en bediscussieerd. De discussies worden gemodereerd door Brussels Academy.

De capaciteit is beperkt tot 40 deelnemers, dus reserveer vroeg

Sessie #2: Openbare ruimte en surveillance: maakt stadslucht je vrij? (25 april 2024)

Verken de uitdagingen van surveillance in het tijdperk van massale gegevensverzameling. Dit evenement, georganiseerd door FARI – AI for the Common Good Institute – Brussel in samenwerking met Brussels Academy, zal de spanning onderzoeken tussen de belofte van vrijheid die traditioneel geassocieerd wordt met de stedelijke ruimte en de bedreigingen die de opkomst van massale gegevensverzameling en AI vormen voor onze individuele vrijheden.

In navolging van de ideeën van de schrijver Max Weber, voor wie de stad een plaats van emancipatie en vrijheid is, belicht het hedendaagse debat een fundamenteel dilemma. Hoewel de stad traditioneel wordt gezien als het toneel van diversiteit, creativiteit en individuele expressie, stellen moderne bewakingssystemen deze perceptie op de proef. Hun uitbreiding roept fundamentele vragen op over privacy, bewegingsvrijheid en staatstoezicht. De toenemende implicaties van nieuwe surveillancetechnologieën bij de implementatie van veiligheidsbeleid roept belangrijke ethische en maatschappelijke vragen op, die tijdens deze sessie gepresenteerd en besproken zullen worden.

Aan dit workshop-debat nemen drie onderzoekers en specialisten deel: Rosamunde Van Brakel, postdoctoraal onderzoeker bij het Centrum voor Fundamentele Rechten en de Onderzoeksgroep “Crime & Society” (VUB), Corentin Debailleul, doctoraatsstudent menselijke geografie aan “La Maison des Sciences Humaines” (ULB) en Violette de Neef, functionaris gegevensbescherming bij de Stad Brussel.

Sessie #3: Data to the people : stedelijke strijd en gegevens (17 mei 2024)

De afgelopen jaren zijn er in Brussel en in heel Europa verschillende burgerinitiatieven gestart om gegevens te produceren van sensoren die niet door overheidsinstanties maar door burgers zelf zijn geïnstalleerd. In Brussel zijn verschillende luchtkwaliteitsprojecten gestart waarbij sensoren zijn geïnstalleerd in tuinen, op balkons en vensterbanken. In Barcelona zijn burgers gemobiliseerd rond geluidsoverlast en getraind in het gebruik van geluidssensoren. Kan de productie, interpretatie en visualisatie van data worden gezien als een essentieel hulpmiddel in de hedendaagse stedelijke strijd?

Sessie #4: De stad vormgeven via data (27 juni 2024)

Voor deze vierde en laatste sessie in de serie Data&The City belichten Brussels Academy en Fari – AI for the Common Good Institute, transparantie-initiatieven die in verschillende landen zijn ontwikkeld om Smart City-structuren zichtbaar te maken en het vertrouwen van burgers erin te vergroten. Een goed voorbeeld? Het DTPR-initiatief, ontwikkeld in Angers, Frankrijk, stelt gebruikers in staat om QR-codes te scannen in openbare ruimtes en toegang te krijgen tot informatie over de technologische projecten die in het gebied worden ingezet. Burgers kunnen te weten komen welke tools worden gebruikt, het doel van de projecten, de verschillende soorten gegevens die worden verzameld, enz. Wil je meer weten? Schrijf je in, krijg alle informatie die je nodig hebt en kom op 27 juni met ons lunchen!

 

Delen

Andere projecten

Alle projecten

Alle projecten