Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Datum

11 SEP. 2023

12 SEP. 2023

Toegangsgeld

Gratis

Adres

Bozar, Rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles, Belgium

FARI Conferentie 2023: Lokale en duurzame AI, data en robotica

Offline

Over het evenement

De wereld verstedelijkt. Meer dan 56% van de wereldbevolking leeft nu in steden, en dit aantal kan oplopen tot 97% in België. Tegelijkertijd speelt technologie een steeds belangrijkere rol in deze omgevingen. Meer bepaald: Kunstmatige intelligentie, data en robotica zijn een integraal onderdeel geworden van het leven in steden. We zijn ons misschien niet altijd bewust van hun aanwezigheid, maar ze spelen een cruciale rol in ons dagelijks woon-werkverkeer, overheidsdiensten, plaatselijke winkels of in de openbare ruimte.

Concepten als “slimme steden” zijn ontstaan en weerspiegelen de voortdurende wens van steden om deze technologieën op grote schaal toe te passen om lokale uitdagingen aan te pakken – een daarvan is natuurlijk nog duurzamer worden. AI en gegevens worden nu actief gebruikt op verschillende gebieden, van het delen van energie tot het monitoren van de biodiversiteit. Ondanks deze hoop is er toenemende bezorgdheid ontstaan over de algemene remmende invloed van deze technologieën op duurzaamheid. Bovendien zijn er ethische en juridische bezwaren gerezen, zozeer zelfs dat steden lokale principes voor verantwoord gebruik vaststellen, waarbij zij ook aandringen op een grotere betrokkenheid van de burgers.

Deze conferentie zal onderzoeken of en hoe AI, Data en Robotica lokaal kunnen worden en werkelijk duurzaam zijn voor steden.

Lees onze samenvatting en aanbevelingen voor 2022

Delen