Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Datum

01 MRT. 2023

Toegangsgeld

Gratis

Tijd

12:00

Adres

Bd Simon Bolivar 30 30 Boulevard Simon Bolivar 1000 Bruxelles Belgium

Gespreksleden

Nathelie Smuha, , Jelle Hoedemaekers, , Rob Heyman, , Carl Mörch, , Nele Roekens, , Nathanael Ackerman , , Yves Poullet

Naar een ethisch handvest voor het gebruik van AI in het openbaar bestuur

Offline

Over het evenement
3 uur
eTicket voor mobiel

🧑🎓 Schema 🧑🎓

12h00 Broodjes en drankjes
12h30 Welkomstwoord en inleiding (Rob Heyman & Nathalie Smuha)
13h00 Paneldiscussie
13h30 Workshop
14h15 Plenaire slotsessie

De bestuursleden van de Werkgroep Ethiek en Recht van AI4Belgium (waaronder Kenniscentrum Data & Maatschappij, FARI en Digitaal Wallonië) wensen een verkennende discussie te faciliteren om de noden en doelstellingen voor een geharmoniseerd AI-ethisch charter voor publieke instanties in België te identificeren.

Waarom is dit belangrijk? AI is een transversale en overheidsoverschrijdende technologie en roept verschillende ethische vragen op die alle burgers aangaan. De ethische beginselen die verschillende overheden toepassen bij de ontwikkeling en het gebruik van deze technologie moeten daarom ook intergouvernementeel zijn.

Een intergouvernementele samenwerking heeft de volgende voordelen:

Hoe meer duidelijkheid en universaliteit een ethisch handvest voor AI biedt, hoe beter verschillende aanbieders van AI- en datadiensten het kunnen toepassen. Een ethisch handvest dat een gemeenschappelijke basis heeft, zal gemakkelijker na te leven zijn en tijd besparen, wat ethische innovatie zal stimuleren zonder organisaties te overbelasten.
Door samen te werken kunnen de verschillende ethische kenniscentra en deskundigen hun middelen bundelen, wat de kwaliteit en acceptatie van een ethisch handvest voor overheden zal verbeteren.
Deze samenwerking kan leiden tot een inspirerende best practice over het ethisch gebruik van AI in overheidsinstanties die met andere Europese lidstaten kan worden gedeeld.

Om deze discussie op gang te brengen houden we een verkennende workshop op … met AI4Belgium, Kenniscentrum Data & Maatschappij, FARI en Digitaal Wallonië.

Het doel van deze workshop is om:

gemeenschappelijke gronden te identificeren voor de ontwikkeling van een AI-ethisch charter voor overheidsinstanties en een informele samenwerking te starten,
de perspectieven van elke regio en van verschillende belanghebbenden binnen elke regio te horen
specifieke behoeften en verwachtingen met betrekking tot een AI-ethisch handvest voor overheidsinstanties kenbaar te maken
een gemeenschappelijke bron van beginselen van onze deskundigen bespreken die elke regio zou kunnen dienen.

Wij hopen u van harte welkom te heten op deze workshop en zien uit naar de discussie.

Delen