Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Michel Joop van der Schoor

Robotica

Postdoctoraal onderzoeker aan de VUB

Contact

Michel Joop van der Schoor behaalde zijn masterdiploma en doctoraat in werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit van Berlijn. Hij werkt als postdoctoraal onderzoeker bij FARI en de VUB.

In zijn proefschrift, getiteld ‘Integratie van duurzaamheid in het ontwerpproces van stedelijke service-robots’, onderzocht hij de huidige rol van de drie dimensies van duurzaamheid (ecologisch, sociaal en economisch) in het productontwikkelingsproces. Hij stelde een methode voor om ontwerpers te ondersteunen bij het integreren van sociale en ecologische doelstellingen in het eisenmanagement en om hun verwezenlijking te evalueren in de vroege fase van het ontwerpproces. Deze methode werd ontwikkeld tijdens zijn project MARBLE (Mobile Autonomous RoBot for Litter Emptying), waarbij een robotprototype werd gebouwd en getest.

Publicaties:

  • Kohl, J. L., van der Schoor, M. J., Syré, A. M., and Göhlich, D. (2020), Social Sustainability in the Development of Service Robots. Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference 1, 1949–1958. https://doi.org/10.1017/dsd.2020.59.
  • Göhlich, D., Syré, A. M., van der Schoor, M. J., Jefferies, D., Grahle, A., and Heide, L. (2022), Design Methodologies for Sustainable Mobility Systems. In: Design Methodology for Future Products. Springer, Cham, 123–144.
  • Gupta, A., van der Schoor, M. J., Brautigam, J., Justo, V. B., Umland, T. F., and Gohlich, D. (2022), Autonomous Service Robots for Urban Waste Management – Multiagent Route Planning and Cooperative Operation. IEEE Robotics and Automation Letters, 1–8. https://doi.org/10.1109/LRA.2022.3188900.
  • van der Schoor, M. J., and Göhlich, D. (2023), Integrating sustainability in the design process of urban service robots. Frontiers in Robotics and AI 10, 1250697. https://doi.org/10.3389/frobt.2023.1250697.

Delen