De FARI Conference vindt plaats op 18 november in Studio Flagey in Brussel, ontdek meer.

Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

AR Beauty Filters deconstrueren tot een onbevooroordeeld lichaamsbeeld

JUN. 2024

Abstract

Dit artikel onderzoekt de effecten van AR-schoonheidsfilters (Beauty Filters) op sociale media, waarbij hun bijdrage aan onrealistische schoonheidsnormen en hun psychologische impact op gebruikers onder de loep wordt genomen. Met behulp van de objectiveringstheorie wordt de versterking van gendervooroordelen door deze filters onderzocht. Het onderzoek belicht genderongelijkheid in het gebruik van TikTok filters en stelt een transparantieverhogende “disclaimer”-functie voor. Verder wordt ingegaan op de implicaties van de AI-wet op de ontwikkeling en het gebruik van AR-filters. Uiteindelijk roept het onderzoek op tot meer transparantie en regelgevend toezicht om de bredere maatschappelijke implicaties van schoonheidsfilters en hun bestendiging van vooringenomen stereotypen aan te pakken.

Lees het artikel

Bijdragers

Illustration
Anastasia Karagianni

Bijdragers

Delen

Andere publicaties

Alle publicaties

Alle publicaties