Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Paul De Hert

Ethiek

Geesteswetenschappen

Interactie met mensen

Recht

Sociale wetenschappen

Gewoon hoogleraar, VUB

Contact

Prof. De Hert is gewoon hoogleraar aan de VUB, waar hij momenteel strafrecht doceert, en assistent-professor aan de Universiteit van Tilburg, waar hij een cursus over privacy en gegevensbescherming doceert. Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar privacy & technologie en strafrecht. Zijn werk getuigt van een mensenrechtenbenadering met aandacht voor de theorie. Aan de VUB is hij directeur van de onderzoeksgroep Mensenrechten (FRC), vice-decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid en hoofd van het departement Interdisciplinaire Rechtswetenschappen. In het verleden leidde hij de onderzoeksgroep Law Science Technology & Society (LSTS). Hij is bestuurslid van een aantal toonaangevende internationale juridische tijdschriften zoals The Computer Law & Security Review (Elsevier), The Inter-American and European Human Rights Journal (Intersentia), en Criminal Law & Philosophy (Springer). Hij is tevens mederedacteur van verschillende reeksen met betrekking tot zijn specialisatiegebieden.

Delen