Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Brussels AI-instituut FARI (VUB-ULB) spoort illegale online handel in huisdieren op

Auteur

VUB Press

Onderzoekers van de VUB en de ULB hebben een AI-protocol ontwikkeld waarmee ze kunnen bepalen of online advertenties over de verkoop van huisdieren verband houden met illegale dierenhandel. Het dierenwelzijnsproject is een van de verschillende proefprojecten die zijn opgezet door FARI, het kunstmatige intelligentie-instituut van de VUB en de ULB. Het kwam tot stand na een verzoek van de Brusselse dierenbescherming. Omdat de administratie onderbezet is, moest ze op zoek naar andere manieren om misstanden op te sporen, dus gingen onderzoekers aan de slag en combineerden verschillende AI-modellen om tot een positieve en veilige oplossing te komen.

Op diverse sites, waaronder 2dehands en Facebook, staan talloze advertenties waarin huisdieren en andere dieren worden aangeboden. Veel daarvan zijn gemaakt door malafide handelaren met weinig oog voor de relevante regelgeving. “De sites adverteren met dieren zonder de nodige vaccinatiedocumenten of andere referenties”, zegt Hans De Canck, medeleider van FARI als mededirecteur van de VUB. “Achter veel van deze advertenties, soms met schattige foto’s van dieren, gaan illegale of op zijn minst twijfelachtige handelspraktijken schuil. Nu blijkt dat je met de juiste AI-modellen de illegale dierenhandel relatief efficiënt uit de zee van advertenties kunt pikken. Dit gebeurt met behulp van beeld- en tekstanalyse en patroonherkenning. Soms adverteren mensen te goeder trouw over het nestje pups dat hun hond heeft gekregen en willen ze die geplaatst krijgen bij mensen die een huisdier willen. Onze AI-modellen pikken die er ook uit. De administratie kan misschien ingrijpen en mensen laten zien wat ze fout doen. Een neveneffect is dat de administratie nu feitelijk bewijs heeft om de platforms waarop de advertenties verschijnen tot de orde te roepen.”

In totaal zijn sinds januari 2022 33.500 advertenties gescreend en de onderzoekers screenen er nog steeds 200 per dag. Juridisch gezien is niet één van die advertenties volledig acceptabel geweest. Meer dan 8.000 advertenties gingen over honden, meer dan 6.000 boden vogels aan en bijna 4.000 gingen over katten. Er werden ook vissen (ongeveer 3.200), schapen en varkens (meer dan 2.500), knaagdieren (2.300), paarden (2.000), reptielen (bijna 2.000) en konijnen (1.800) aangeboden.

Vier procent van de advertenties was afkomstig van fokkers en de totale waarde van de advertenties wordt geschat op bijna 8 miljoen euro. De helft kwam uit Vlaanderen, 40% uit Wallonië en 10% uit Brussel.

De band die FARI heeft gelegd met opsporingsambtenaren, administratie en politie heeft een nieuwe impuls gegeven aan de betrokken Brusselse diensten. “De rol van bemiddelaar is een van de kerntaken van FARI”, aldus De Canck. FARI is sinds begin dit jaar operationeel en ontvangt financiering uit het herstelplan van de Europese Commissie. Het is actief op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotica. “In die domeinen is FARI een interface, een bemiddelaar, die onderzoeksgroepen verbindt met Brusselse stakeholders die een concrete AI-vraag hebben en hen daarbij vooral helpt met domeinexperts en diensten”, zegt De Canck. “We zijn een filter, in de positieve zin, die wetenschappelijke expertise van onze onderzoeksgroepen koppelt aan concrete vragen van burgers, bedrijven, overheden en andere instellingen die denken dat AI een probleem kan oplossen. Soms is AI niet het juiste instrument om een probleem aan te pakken. Maar ook dan kunnen we de vragenstellers doorverwijzen naar de juiste partner, al dan niet binnen beide universiteiten.

“We zijn ervan overtuigd dat AI in sommige gevallen een verschil kan maken”, voegt hij eraan toe. “We zijn multidisciplinair, ook al is het soms moeilijk om alle spelers rond de tafel te krijgen. Maar zoals je ziet bij de Brusselse administratie voor dierenwelzijn, kan dit leiden tot efficiënte en goede oplossingen.”

Het project werd geleid door de Iridia-groep van prof. Hugues Bersini van de ULB. Vanuit de VUB hield het AI Lab van Ann Nowé toezicht op de verschillende toegepaste AI-modellen.

—————–

Oorspronkelijk hier gepubliceerd.

Delen

Sleutelwoorden

Data

Data

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws