Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Beoordeling van verantwoordelijkheid in digitale gezondheidsoplossingen die werken met of zonder AI: 3-fase onderzoek met mixed methoden

APR. 2024

Abstract

Achtergrond

Het takenpakket van artsen wordt gestaag veranderd door digitale gezondheidsoplossingen die werken met of zonder kunstmatige intelligentie (DAI oplossingen). De meeste tools die zijn ontwikkeld om ethische praktijken te bevorderen, zijn niet nauwkeurig genoeg en houden geen rekening met de gezondheids-, sociale, economische en milieukwesties die dergelijke oplossingen met zich meebrengen.

Doelstelling

Om klinisch leiderschap op dit gebied te ondersteunen, wilden we een uitgebreide, valide en betrouwbare tool ontwikkelen die de verantwoordelijkheid van DAI-oplossingen meet door de multidimensionale en reeds gevalideerde Responsible Innovation in Health Tool aan te passen.

Methoden

We voerden een mixed methods onderzoek uit in 3 fasen. Op basis van een scoping review van beschikbare instrumenten leidde fase 1 (concept mapping) tot een voorlopige versie van de Responsible DAI solutions Assessment Tool. In fase 2 beoordeelde een internationaal e-Delphi expertpanel in 2 ronden het belang, de duidelijkheid en de geschiktheid van de onderdelen van de tool op een schaal van 5 niveaus. In fase 3 pasten in totaal 2 beoordelaars onafhankelijk van elkaar de herziene tool toe op een steekproef van DAI-oplossingen (n=25), werd de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid gemeten en werden kleine laatste wijzigingen aangebracht aan de tool.

Resultaten

Het mappingproces identificeerde een uitgebreide set uitgangspunten voor verantwoordelijkheid, screeningcriteria en beoordelingskenmerken die specifiek zijn voor DAI-oplossingen. e-Delphi-experts beoordeelden deze nieuwe componenten kritisch en gaven commentaar om de inhoudsvaliditeit te vergroten (n=293), en na ronde 2 was er consensus bereikt over 85% (22/26) van de onderzochte items. De onderlinge overeenstemming was substantieel voor een subcriterium en bijna perfect voor alle andere criteria en beoordelingsattributen.

Conclusies

De Responsible DAI-oplossingen Assessment Tool biedt een uitgebreide, valide en betrouwbare manier om de mate van verantwoordelijkheid van DAI-oplossingen in de gezondheidszorg te beoordelen. Aangezien de regelgeving beperkt blijft, heeft deze toekomstgerichte tool het potentieel om de praktijk te veranderen in de richting van een meer rechtvaardige en economisch en ecologisch duurzame digitale gezondheidszorg.

Lees het artikel

Bijdragers

Illustration
Carl Mörch

Bijdragers

Delen

Andere publicaties

Alle publicaties

Alle publicaties