Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

AI-week 2023 Wrap-Ups & Archief

Auteur

Archief

Brussel, België – AI Week 2023 was een vijfdaags evenement georganiseerd door AI4Belgium met als doel de invloed en het potentieel van digitale technologieën in onze samenleving te ontdekken, in je privé- en professionele leven, voor vandaag en morgen. Er waren meer dan 100 nationale en internationale sprekers die meer dan 60 gratis evenementen organiseerden, gaande van inspirerende lezingen en workshops tot best practices en opportuniteiten uit België, Europa en daarbuiten. FARI’s onderzoekers, wetenschappelijke adviseurs en leden van het centrale team behoorden ook tot de sprekers en moderatoren op het evenement.

 

(1) De toekomst van AI: kansen en valkuilen voor de toepassing van AI in België/Europa

Beschrijving

Deze sessie gaf een overzicht van de stand van zaken en de huidige uitdagingen in kunstmatige intelligentie. Het analyseerde de Belgische en Europese standpunten met betrekking tot het verhogen van deze technologieën. De keynote werd gevolgd door een paneldiscussie met multidisciplinaire visies op AI: ethisch, filosofisch, maatschappelijk, juridisch en economisch.

Sprekers

(2) Hoe kan AI de toegang tot justitie verbeteren? Huidige stand van zaken en de federale AI Hackathon 2023-uitdaging

Beschrijving

Toegang tot justitie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment. In Europa en daarbuiten worden veel oplossingen op basis van kunstmatige intelligentie ontwikkeld om dit probleem aan te pakken en de toegang tot justitie te vergemakkelijken. Dit panel besprak de oplossingen die al geïmplementeerd of in ontwikkeling zijn en hun voordelen en beperkingen. Uiteindelijk werd de federale Hackathon 2023-uitdaging voor justitie onthuld.

Sprekers

(3) Asimov opnieuw bekeken: De rechten van robots heroverwegen

Beschrijving

Isaac Asimov was een visionair sciencefictionschrijver die al vroeg de ethische implicaties van geavanceerde technologie onderzocht, vooral met betrekking tot robots en AI. Hij is misschien het best bekend voor zijn “Drie Wetten van Robotica”. De sessie “Asimov Revisited: Rethinking Robots Rights” sluit direct aan op het werk van Asimov, met name zijn verkenning van de relatie tussen mensen en robots en de ethische implicaties van het creëren van intelligente machines. De workshop onderzoekt de ethische en morele verantwoordelijkheidskwesties rond hybride vormen van intelligentie die een mix zijn van biologie en kunstmatige systemen, net als Asimovs verkenningen van intelligente robots die kunnen denken en handelen als mensen. Door Asimovs ideeën opnieuw te bekijken en uit te breiden, zal de workshop bijdragen aan lopende discussies over de ontwikkeling van AI en de rol die het speelt in de samenleving.

Centrale vragen waren onder andere:

Hoe houdt uw huidige of vroegere werk verband met het onderwerp ethiek van hybride intelligenties?
Wat zijn de belangrijkste kwesties die spelen? Hoe kan de ontwikkeling van hybride vormen van intelligentie, waarbij AI wordt gemengd met biologische componenten (waaronder mensen), het huidige begrip van AI-rechten en juridische innovaties in dat opzicht beïnvloeden?
Welke specifieke regels of richtlijnen kunnen ervoor zorgen dat hybride vormen van intelligentie op een verantwoorde manier worden ontwikkeld en gebruikt?
De sessie richtte zich op de uitdagingen op het gebied van ethische en juridische verantwoordelijkheid in verband met hybride vormen van intelligentie, die biologische en kunstmatige systemen integreren, met een open discussie, zowel persoonlijk als via Zoom, waarbij panelleden korte pitches gaven over deze vragen over hun werk en de belangrijkste kwesties rond de ethische en juridische uitdagingen van hybride intelligentie, uitdagingen of ontwikkelingen, zowel in de nabije toekomst als op de lange termijn. De discussie onderzocht hoe de ontwikkeling van dergelijke hybride vormen van intelligentie het huidige begrip van AI-rechten en juridische innovaties kan beïnvloeden, evenals regelgeving of richtlijnen die een verantwoorde ontwikkeling en gebruik kunnen waarborgen.

Sprekers

(4) Beleidsprototypering van de AI-wet: Transparantievereisten

Beschrijving

Tijdens deze sessie presenteerde het Kenniscentrum Data & Maatschappij hun volgende beleidsprototypingoefening op het gebied van data en AI. Ze legden kort het concept van policy prototyping uit en bespraken de oefening van vorig jaar. Daarna beschreven ze hoe ze van plan zijn om dit jaar prototypes te ontwikkelen met betrekking tot de transparantievereisten onder de AI-wet en lanceerden ze een oproep tot interesse om deel te nemen. Als je een op data gebaseerd of AI-product ontwikkelt, of als je specifieke expertise hebt in het transparant maken van technologie, dan is deze sessie wellicht interessant voor jou.

Sprekers

(5) Alle gestelde vragen (AQuA): Impact van AI op ons Mentaal Welzijn

Beschrijving

Tijdens deze sessie presenteerde het Kenniscentrum Data & Maatschappij hun volgende policy prototyping oefening op het gebied van data en AI. Ze legden kort het concept van policy prototyping uit en bespraken de oefening van vorig jaar. Daarna beschreven ze hoe ze van plan zijn om dit jaar prototypes te ontwikkelen met betrekking tot de transparantievereisten onder de AI-wet en lanceerden ze een oproep tot interesse om deel te nemen. Als je een op data gebaseerd of AI-product ontwikkelt, of als je specifieke expertise hebt in het transparant maken van technologie, dan is deze sessie wellicht interessant voor jou.

De relatie tussen AI en geestelijke gezondheid is wederzijds en kan een tweesnijdend zwaard zijn: AI wordt nu steeds vaker gebruikt als hulpmiddel om onderzoekers en clinici op het gebied van geestelijke gezondheid te helpen begrijpen hoe onze hersenen functioneren. Het gebruik van neurowetenschappelijk geïnspireerde AI houdt een grote belofte in voor het ontdekken van nieuwe behandelingen, diagnoses en preventie. Tegelijkertijd komen we ook vaak praktijkgevallen tegen die laten zien hoe AI ons geestelijk welzijn kan beïnvloeden, zoals het geval is bij verslavende algoritmen en hoe aanbevelingssystemen gedrag kunnen manipuleren.

In dit tweedelige online evenement onderzochten we deze twee kanten van de medaille:

Deel 1: Webinar: AI as a tool for Mental Health, wijdden we 1,5 uur aan het ontdekken hoe AI ons begrip van hersenfuncties transformeert en hoe het helpt in psychiatrische praktijken zoals diagnose, behandeling en preventie. We werden bijgestaan door neurowetenschappers, psychiaters en AI-ontwikkelaars om use cases en toekomstige toepassingen te bespreken.

Sprekers

In deel 2: All-Questions-Asked (AQuA-evenement) konden jullie ons multidisciplinaire panel van experts vragen stellen over het verband tussen online algoritmen en aanbevelingssystemen en ons geestelijk welzijn, vooral in deze tijd waarin we steeds vaker onbewust met AI omgaan. In dit AQuA forum gingen we in op de manieren waarop algoritmes (in sociale media en andere platforms) ons beïnvloeden, ons gedrag, onze manier van denken en een aantal mentale stoornissen die in verband worden gebracht met deze alledaagse technologieën.

Moderator: Hans de Canck

(6) Lancering FARI AI Academy

Beschrijving

FARI, het Brussels AI Center for the Common Good, is een non-profit Artificial Intelligence initiatief geleid door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB). We brengen wetenschappers, wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven samen die geïnteresseerd zijn in AI en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen op het vlak van infrastructuur, diensten en toestellen die bijdragen tot individuele empowerment zonder het algemeen welzijn te verstoren, en zo de weg bereiden voor een concretere uitwerking van een Europese visie op AI.

Naast onze onderzoeksmissie willen we ook helpen de volgende generatie van verantwoordelijke AI-innovators op te bouwen. We zijn er dan ook trots op onze FARI AI Academy te lanceren, waarmee we een scala aan trainingsvormen aanbieden, van executive onderwijs en een postdoctoraal programma tot train de trainer-modules en andere op maat gemaakte vormen die je niet alleen helpen het steeds dynamischer wordende veld van AI te begrijpen, maar je ook helpen AI-uitdagingen met een kritisch perspectief aan te pakken.

Gezien onze sterke focus op publieke AI en duurzame AI, zijn de trainingsprogramma’s vooral gericht op uitdagingen en behoeften in de publieke sector, onderzoeksgemeenschap en non-profitsector. De trainingsprogramma’s zullen zowel beschikbaar zijn voor gemengde groepen in een “open academy” format als in “in house” formats op maat van specifieke industrieën, beroepen of organisaties.

In deze sessie introduceert Karen Boers de missie van FARI’s AI Academy en geeft ze een overzicht van de trainingen die momenteel beschikbaar zijn.

Spreker: Karen Boers

 

(7) AI, data en robotica voor Brussel: Demo’s en Datawalk

Beschrijving

In het kader van zowel de AI-week als de WeKONEKT-week heeft FARI bijgedragen om AI dichter bij de samenleving te brengen door jonge studenten in Brussel kennis te laten maken met data en AI-technologieën. De FARI Experience Day is tweeledig: eerst namen we ze mee voor een Datawalk – een rondleiding door Brussel waarbij we de deelnemers verschillende methoden voor het vastleggen van data, het gebruik en de impact op de maatschappij laten zien. Vervolgens brachten we ze naar de FARI Test and Experience waar ze geselecteerde AI-, data- en robotica-demo’s konden ontdekken en uitproberen die door onze onderzoekers worden ontwikkeld.

(8)FARI AI Accelerator programma door BUDA VUB

Beschrijving

Tijdens de workshop kregen de deelnemers de kans om ons team te ontmoeten, contact te leggen met andere gelijkgestemde ondernemers en te luisteren naar gastsprekers uit de AI-industrie. Ze kregen ook een voorproefje van ons curriculum, dat is ontworpen om je te helpen de vaardigheden en kennis te ontwikkelen die je nodig hebt om te slagen in de snel evoluerende wereld van AI.

Delen

Sleutelwoorden

2023

AI Week

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws