De FARI Conference vindt plaats op 18 november in Studio Flagey in Brussel, ontdek meer.

Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Einde seizoen BrIAS seminar

Auteur

Sezen Avci ; Medewerkers: Carl Morch, Shirley Elprama, Michel van der Schoon

Het Brussels Institute for Advanced Studies (BrIAS) heeft met succes het seminarseizoen van 2024 afgesloten, gericht op een thema dat alsmaar belangrijker wordt: “Sustainable Robotics”. De officiële lancering op 18 januari 2024 markeerde het begin van een reeks evenementen en fellowships in Brussel. 

Robots en automatisering hebben een grote impact op gehad op ons leven en zijn alomtegenwoordig geworden in diverse sectoren, van productie tot gezondheidszorg en transport. Toch worden vragen over duurzaamheid steeds urgenter te midden van deze alomtegenwoordige integratie. Onderzoekers van FARI – AI for the Common Good Institute hebben onderzocht hoe robots kunnen bijdragen aan een betere en duurzamere toekomst door het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. 

Duurzaamheid stond centraal in 13 seminars en 4 fora, die georganiseerd warden in de periode van januari tot en met mei 2024. Tijdens deze evenementen hebben onderzoekers gepresenteerd over de duurzaamheid van robotische en geautomatiseerde apparaten en hoe robots zouden kunnen bijdragen aan wereldwijde duurzaamheid.  

Het programma werd geleid door programmadirecteuren Prof. Emanuele Garone en Prof. Bram Vanderborght, met co-directeuren Prof. An Jacobs en Prof. Carl Mörch. Het zou niet mogelijk zijn geweest zonder de bijdrage van junior fellows Dr. Shirley A. Elprama, Dr. Andrés Cotorruelo-Jiménez, Dr. Michel Joop van der Schoop, Dr. Fatma Demir, Dr. Luca Rossini, en de organisatie van Dr. Anja Garone.

De wekelijkse seminars verwelkomden vooraanstaande Senior en Junior Fellows in Brussel en boden een dynamisch platform voor de uitwisseling van ideeën en expertise. Deze onderzoekers, afkomstig uit de hele wereld, verrijkten de discussies met hun diverse perspectieven en baanbrekend onderzoek. Tijdens het BrIAS-programma kennisuitwisseling plaats tijdens vier fora over landbouw, duurzame robottechnologieën, mens-robot samenwerking en oorlogsvoering. 

Bijdragen van FARI Postdocs 

Een van de forums georganiseerd door BrIAS richtte zich op de rol van mens-robot samenwerking in chirurgie en industrie. Presentatoren uit zowel de industrie als de academische wereld deelden hoe zij duurzaamheid in hun werk en onderzoek integreerden. 

Shirley A. Elprama, postdoc bij IMEC-SMIT-VUB en FARI, presenteerde haar onderzoek naar de acceptatie van beroepsmatige exoskeletten tijdens het tweede Sustainable Robotics Seminar. 

Het forum over duurzame robottechnologieën bood het publiek interessante lezingen over de impact die robots en hun ontwikkeling hebben op de SDGs, zowel wenselijke als onwenselijke. Dit werd geïllustreerd met voorbeelden van nieuwe duurzame materialen en het gebruik van robots voor recycling of afvalbeheer, maar ook het noodzakelijke beheer van hun energieverbruik en hulpbronnen. 

Michel Joop van der Schoor, postdoc onderzoeker aan VUB en FARI, presenteerde delen van zijn onderzoek over duurzaamheid in het ontwerpproces van een servicerobot. Hij benadrukte het belang van het vanaf het begin opnemen van sociale en ecologische aspecten van duurzaamheid bij elke robotontwikkeling. 

Samenvatting en Toekomstperspectieven 

De BrIAS seminarreeks van 2024 over “Sustainable Robotics” benadrukte de dubbele uitdagingen en kansen die de integratie van robots in onze samenleving met zich meebrengt. Het belang van duurzaamheid in elke fase van de ontwikkeling als ook de inzet van robots werd benadrukt door middel van discussies en presentaties. De uitwisseling van innovatieve ideeën en internationale expertise heeft niet alleen het begrip van duurzame robots bevorderd, maar ook de weg geëffend voor toekomstig onderzoek en samenwerking in dit kritieke veld. 

Als we vooruitkijken naar het volgende seminarseizoen, zullen de lessen en inzichten die uit deze sessies zijn verkregen ongetwijfeld bijdragen aan het vormgeven van een duurzamere toekomst op het gebied van robots en daarbuiten. 

 Het evenement gemist? Je kunt de sessies van elk forum, evenals de bijdragen van Shirley en Michel, hier opnieuw bekijken. 

Delen

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws