Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Brussel heeft nu een state-of-the-art op AI gericht test- en ervaringscentrum voor het publiek

Auteur

Press Release

Brussel heeft nu een state-of-the-art op AI gericht test- en ervaringscentrum voor het publiek.

Brussel, 23 maart 2023 – Het eerste publieksgerichte AI Test & Experience Center in Brussel is vandaag officieel ingehuldigd door staatssecretaris Barbara Trachte. In deze ultramoderne faciliteit kunnen bedrijven, instellingen, beleidsmakers en burgers testen, experimenteren en uiteindelijk pleiten voor de ontwikkeling van technisch robuuste, veilige en ethisch verantwoorde technologieën. De faciliteit wordt beheerd door FARI, het AI Center for the Common Good instituut dat gezamenlijk is opgericht door de ULB en de VUB, en ondersteund door Innoviris en Paradigm.brussels.

Het FARI Test & Experience Center zal vooral de dichtstbevolkte stad van België met meer dan 2,1 miljoen inwoners bedienen. Met een groeipercentage van ongeveer 0,67% wordt Brussel geconfronteerd met verschillende risico’s en uitdagingen op verschillende gebieden zoals volksgezondheid, mobiliteit, klimaat en energie, optimalisering van hulpbronnen en sociale integratie. Het Test & Experience Center, dat wordt gefinancierd door het EU-fonds voor herstel en veerkracht (RRF) / Next GenerationEU, en met de steun van Innoviris en Paradigm, zal de samenwerking tussen overheden, onderzoekers, bedrijven en burgers in Brussel en daarbuiten stimuleren om de hedendaagse stedelijke en duurzaamheidsproblemen aan te pakken. Dankzij zijn centrale faciliteit, workshops, opleidingen, co-creatieactiviteiten en andere diensten zal het de kloof tussen technologieën en Brusselse overheidsinstellingen, bedrijven en burgers willen overbruggen.

“FARI is een instituut dat AI-onderzoek en -projecten ondersteunt die een antwoord bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen waarmee de Brusselaars worden geconfronteerd. Met deze aanpak “ten dienste van het algemeen belang” wil het Gewest zich positioneren als een pionier op het gebied van het gebruik van Artificiële Intelligentie en het Brusselse innovatie-ecosysteem kansen bieden om zich te onderscheiden dankzij een sterk, differentiërend en geëngageerd waardevoorstel”, legt staatssecretaris Trachte uit.

De steun van staatssecretaris Barbara Trachte (staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek), minister Bernard Clerfayt (minister van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Werkgelegenheid en Beroepsopleiding, Digitale Transitie, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn), Stefaan Sonck Thiebaut, directeur-generaal van Innoviris, rectoraten van de VUB en de ULB, en belangrijke spelers op het gebied van digitale transitie uit de Belgische federale regering, de Brusselse overheidsadministratie, EU-instellingen, universiteiten en bedrijven in de voorhoede van AI, data en robotica onderstrepen het belang van het toegankelijk maken van geavanceerde technologieën en ontwikkelingen voor alle lokale belanghebbenden. 

1 / 6

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

“De oprichting van een AI-test- en ervaringscentrum in Brussel is belangrijk om de regio te positioneren als een belangrijke speler om van Europa een hub van wereldklasse te maken voor AI, data en robotica die mensgericht en betrouwbaar is. Het centrum dient ook als een fysiek instrument om collaboratieve en multidisciplinaire AI-oplossingen te tonen die gebaseerd zijn op het kader van de onderzoeks- en innovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties”, aldus Hans De Canck, mededirecteur van FARI.

Het FARI Test & Experience centrum huisvest ook de European Digital Innovation Hub (EDIH) genaamd sustAIn.brussels, die de voortgang van wereldwijde regelgevende kaders over ethische en duurzame AI in ontwikkeling en de lokale toepasbaarheid ervan zal informeren en testen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het partnerschap tussen Sirris, Agoria, BeCentral en natuurlijk de VUB en de ULB via FARI. 

Door gebruik te maken van de faciliteiten en diensten die het FARI Test & Experience Center zal aanbieden, wil sustAIn.brussels één enkel toegangspunt creëren voor duurzame digitale innovatie in Brussel, gericht op AI-technologieën ten dienste van de digitale transformatiestrategie van het gewest, afgestemd op internationale en EU-kaders.

Er worden rondleidingen, workshops en andere activiteiten in het FARI Test & Experience Center aangeboden en ontworpen per specifieke doelgroep. Boekingsprocedures worden binnenkort aangekondigd op fari.brussels. Voor specifieke vragen over het FARI Test & Experience Center kunt u een e-mail sturen naar experience@fari.brussels.

Contactgegevens
Hans de Canck,
Co-director, FARI AI for the Common Good Institute
Hans.De.Canck@vub.be

Carl Mörch,
Co-director, FARI AI for the Common Good Institute
Carl.Morch@ulb.be

Delen

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws