Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

FARI roept op tot verantwoorde en ethische AI op Tech.eu-top 2023

Auteur

Michelle Gay Nidoy

Illustration

Brussel, België – FARI AI for the Common Good voegde zich bij de Europese industrieleiders, ondernemers en vernieuwers tijdens de tech.eu top 2023 om de toekomst van technologie te bespreken. Een van de speerpunten van de top van dit jaar is de dringende behoefte aan ethische kunstmatige intelligentie (AI), waar FARI Co-Director Carl Morch deelnam aan een vooraanstaand panel over “Het uitstippelen van een weg voorwaarts voor ethische AI: het vinden van een balans tussen innovatie en verantwoordelijkheid”.

De exponentiële ontwikkeling van AI-technologie in de afgelopen jaren heeft enorme mogelijkheden en ernstige zorgen gecreëerd. De noodzaak om ervoor te zorgen dat ethische kwesties worden geïntegreerd in AI-systemen en -toepassingen wordt steeds dringender naarmate AI zich verder ontwikkelt in verschillende sectoren.

De toewijding van FARI aan ethische AI is geworteld in de overtuiging dat technologie op verantwoorde wijze moet worden gebruikt om de samenleving vooruit te helpen zonder de fundamentele menselijke waarden aan te tasten. Door transparantie, eerlijkheid en verantwoordingsplicht in AI te bevorderen, wil het instituut vertrouwen opbouwen in de gemeenschap en een verantwoord gebruik van AI voor het algemeen belang stimuleren.

FARI co-director Carl Morch during the panel on "Charting a way forward for Ethical AI: Balancing innovation and responsibility” at tech.eu summit 2023

FARI mededirecteur Carl Morch tijdens het panel over “Een weg uitstippelen voor ethische AI: een evenwicht vinden tussen innovatie en verantwoordelijkheid” op de tech.eu top 2023

Tijdens de tech.eu top 2023 toonde FARI ook zijn Dierenwelzijnsproject in samenwerking met de Brusselse overheidsadministratie. Het Dierenwelzijnsproject wil de illegale verkoop van dieren aanpakken door gebruik te maken van technologie en kunstmatige intelligentie om mensen te helpen bij het opsporen van deze illegale activiteiten. Het project is gebaseerd op de ontwikkeling van algoritmen en software om advertenties voor de online verkoop van dieren op verschillende websites automatisch te identificeren. Het systeem classificeert binnen enkele seconden of het voldoet aan de wetgeving voor dierenwelzijn, zodat de illegale advertenties kunnen worden opgespoord voordat er dieren worden verkocht, wat uiteindelijk lokale overheden helpt om dieren beter te beschermen.

FARI benadrukt het belang van samenwerking bij het bevorderen van ethische AI. Het instituut streeft ernaar een ecosysteem op te bouwen dat prioriteit geeft aan de ethische aspecten van AI door samenwerkingsverbanden aan te gaan met onderzoekers, industrieleiders en beleidsmakers. FARI wil de techgemeenschap inspireren en beïnvloeden om ethische AI-praktijken te adopteren als integraal onderdeel van hun planning en ontwikkeling, door de boodschap over te brengen dat technologische vooruitgang hand in hand moet gaan met ethische overwegingen. Het instituut gelooft dat we door het bevorderen van ethische AI het volledige potentieel van AI kunnen maximaliseren en tegelijkertijd onbedoelde gevolgen kunnen minimaliseren en de rechten van individuen kunnen waarborgen.

Delen

Sleutelwoorden

AI

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws