Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

De FOTIF2023-sessie van FARI, getiteld "Het verhaal achter vrouwen in de academische wereld", vond plaats op 22 november in BeCentral in Brussel.

Auteur

Michelle Gay Nidoy

Brussel, België – Vier opmerkelijke vrouwelijke onderzoekers in de academische wereld deelden hun reis tijdens het evenement van FARI, “Het verhaal achter vrouwen in de academische wereld”, op 22 november 2023, als onderdeel van de viering “The Future of Tech is Female” met BeCentral.

Het evenement begon met een video-introductie door Barbara Trachte, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verantwoordelijk voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, die het dringende belang benadrukte van meer vrouwen in wetenschap en technologie. Mevrouw Trachte benadrukte de genderdispariteiten in academische posities, waar er minder vrouwelijke professoren zijn dan mannen, en waar vrouwen slechts 26% van de volledige professoren uitmaken.

“Deze cijfers moeten veranderen. Daarom moedigen we vrouwen op beleidsniveau in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan om hoge ambities te hebben met programma’s,” benadrukte de staatssecretaris het belang van programma’s en initiatieven en stelde dat het beleidsniveau moet worden versterkt met acties op het terrein, waar dit FARI-evenement een uitstekend voorbeeld van is.

Om vrouwen aan te moedigen, presenteerde het evenement overtuigende getuigenissen van de sprekers, waarbij elk hun unieke reis in de academische wereld deelde.

Anastasia Karagianni, doctoraatsstudent aan VUB Law Science Technology and Society & het FARI Institute over genderdiscriminatie in AI, richtte zich verder op genderongelijkheid en inclusiviteit. Karagianni benadrukte het omarmen van vrouwelijkheid om inclusiviteit in het tech-landschap te bevorderen. Ze onderstreepte het cruciale belang van zelfdefinitie en persoonlijke kansen, waarbij ze het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen in technologie en academische kringen noemde als een belangrijke hindernis.

Miriam Doh, doctoraatsstudent aan het IRIDIA Lab (ULB) – ISIA lab (UMONS) in Uitlegbare AI toegepast op Computer Vision, dook dieper in op het belang van het pleiten voor representatie en het opbouwen van netwerken. Doh deelde haar reis van geesteswetenschappen naar informatica, waarbij ze onderweg uitdagingen tegenkwam, vooral met betrekking tot respect en scepsis over haar keuze. Ondanks dat ze niet ontmoedigd raakte, werd ze studentenvertegenwoordiger en zocht actief verbindingen met andere vrouwen in de academische wereld. Doh benadrukte het belang van gemeenschap en hoe netwerken ondersteuning bieden voor verandering.

Samira Bakkali, doctoraatsstudent en assistent-docent aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (SBS-EM) – ULB, deelde haar inspirerende verhaal terwijl ze ouderschap en academici in evenwicht hield. Bakkali’s verhaal bracht de uitdagingen naar voren waarmee moeders in de academische wereld worden geconfronteerd, waarbij ze balanceren tussen lesgeven, onderzoek en ouderlijke verantwoordelijkheden. Ze benadrukte de vooroordelen in de samenleving en professionele isolatie die vaak gepaard gaan met deze evenwichtsoefening. Bakkali benadrukte het belang van doorzettingsvermogen, veerkracht en de steun die ze kreeg van collega’s om deze vooroordelen te overwinnen.

Tot slot benadrukte Aleksandra Zaniewska, doctoraatsstudent aan VUB BUDA & FARI AI Accelerator, de noodzaak om falen, verandering en diversiteit te omarmen. Zaniewska’s reis omvatte carrièrewisselingen van geneeskunde naar AI. Ze benadrukte de kracht in uniciteit ondanks ongepaste vragen in professionele omgevingen. Pleitend voor een cultuur van het omarmen van falen en verandering, benadrukte Zaniewska de noodzaak om diversiteit en verschillende perspectieven op de werkvloer te bevorderen.

De uitdagingen die door de sprekers werden gepresenteerd waren niet alleen persoonlijk, maar weerspiegelden bredere problemen binnen de tech- en academische sferen. Gezamenlijk stelden de sprekers oplossingen voor, variërend van het bevorderen van inclusiviteit en het aanmoedigen van zelfdefinitie tot actief pleiten voor representatie en het opbouwen van ondersteunende netwerken. Ze benadrukten het belang van bewustwording, het presenteren van opties en het omarmen van falen en verandering om diversiteit op de werkvloer te bevorderen.

Om een platform te bieden om een netwerk en gemeenschap op te bouwen, eindigde het evenement met een netwerksessie, waarbij deelnemers de mogelijkheid kregen om in discussies te treden en potentiële samenwerkingen te verkennen in een ondersteunend ecosysteem voor vrouwen in de technologie.

FARI dankt oprecht de sprekers, deelnemers, BeCentral en iedereen die betrokken was bij de organisatie voor hun waardevolle bijdragen aan het doorbreken van barrières en het vormgeven van een meer inclusieve toekomst voor vrouwen in de academische wereld en technologie.


FARI, heeft een netwerk van meer dan 300 onderzoekers. Neem contact met ons op!

Delen

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws