Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

AI-strategie voor het Brussels Gewest

Stedelijke en publieke AI

Urban & Public AI

SEP. 2022

Het Brussels Gewestelijk Informatica Centrum (BRIC), de IT-orkestrator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft kunstmatige intelligentie (AI) aangewezen als een onmisbare digitale capaciteit die de transformatie van de administratie mogelijk maakt. Dit heeft geleid tot de behoefte aan een concrete leidraad, een identificatie van de in te zetten middelen en een gedetailleerd stappenplan voor de coherente invoering van AI in het gewest. 

Illustration

De implementatie van AI in overheidsdiensten gaat verder dan technologische complexiteit en moet eerder gezocht worden in wettigheid, ethiek… Met de expertise van FARI in deze domeinen werd dit pilootproject opgestart om het Brussels Gewest te helpen bij het co-creëren van een voorgestelde concrete roadmap voor AI-ontwikkeling binnen haar administraties.

Het doel van dit proefproject met AI-strategie is om de aanpak van E-Administration om te vormen tot een echte digitale administratie die gegevens gebruikt om nieuwe diensten te verlenen aan burgers en bedrijven, en om de administratie te positioneren als waardeschepper. Samen met de Brusselse regering en haar administraties zal het proefproject het OGSM-kader (Objectives-Goals-Strategies-Measures) gebruiken om uiteindelijk een AI-strategie te bepalen die past bij de behoeften, de context en de algemene koers van het gewest.

Er is een reeks veldwerk, gegevensverzameling en workshops met alle belanghebbenden uitgevoerd om het eerste onderzoek te valideren, waarbij een uitgebreide benchmarking plaatsvond van AI-strategieën die in andere Belgische regio’s, maar ook in de EU en wereldwijd zijn uitgevoerd. Concreet ging het om uiteenlopende visies, kernthema’s in hun strategieën en voorbeelden van concrete toepassingen. Deze eerste studie werd vervolgens beperkt tot de analyse van documenten met betrekking tot regeringsovereenkomsten en strategische plannen van overheden die verantwoordelijk zijn voor de kernbevoegdheden van Brussel.

Als output zal dit proefproject een visie op AI voor het Brussels Gewest opleveren die aansluit bij de huidige politieke agenda en een algemene strategie met een focus op toepassingsgebieden van AI voor de Brusselse regering en haar besturen.

Het project zal naar verwachting ook richtsnoeren verstrekken voor het gebruik en de implementatie van AI op basis van de vereiste kerncapaciteiten zoals gegevens, technische, operationele, governance- en ethische aspecten. In het kader van dit project kunnen ook potentiële instrumenten en hulpmiddelen ter bevordering van de AI-ontwikkeling in Brussel worden ontwikkeld. Het verdere gebruik van dit instrument zal leiden tot een maximale prioritering van de initiatieven waarop de regio zich moet richten met het oog op een duurzame administratieve ontwikkeling op lange termijn waarbij AI als strategische aanpak wordt gebruikt.

Bijdragers

Illustration
Illustration
Nicolas van ZeebroeckJulien Gossé

Bijdragers

Delen

Gerelateerde publicaties

Alle publicaties

Alle publicaties

Andere projecten