Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

LSTS co-lead Prof. Hildebrandt presenteert typologie van juridische technologie op de CJEU "Innovation Days" conferentie

Auteur

Michelle Gay Nidoy

Illustration

Foto Bron: Hof van Justitie van de Europese Unie

Kirchberg, Luxemburg, 23 mei 2023 – Prof. Mireille Hildebrandt, FBA van Law, Science, Technology & Society (LSTS) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), gaf een zeer gewaardeerde keynote over COHUBICOL’s Typology of Legal Tech op de “Innovation Days” conferentie georganiseerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. In haar toespraak getiteld “The Challenge of Legal Protection by Design”, onderstreepte Prof. Hildebrandt het belang van het updaten van de vaardigheden van juridische professionals met een kritische beoordeling van wat nu wordt ‘verkocht’ als juridische innovatie.

“Juristen moeten de muziek onder ogen zien en getraind worden in het beoordelen van ‘legal tech’,” benadrukte Prof. Hildebrandt over de noodzaak om juristen te helpen bij het updaten van hun vaardigheden.

Prof. Hildebrandt introduceerde de online tool Typology of Legal Tech, een tool die is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen juristen en computerwetenschappers om te helpen bij het in kaart brengen, vergelijken en evalueren van de verschillende juridische technologieën. De Typologie, ontwikkeld door het hele COHUBICOL-team, met Dr. Laurence Diver, Dr. Pauine McBride en Dr. Masha Medvedeva als leiders, is zowel een methode als een denkrichting die een belangrijke selectie van juridische technologieën (toepassingen, academische papers en datasets) onderzoekt, met name die welke een impact kunnen hebben op rechtsbescherming en de rechtsstaat. Het team heeft ze geëvalueerd op basis van de beweringen van hun ontwikkelaars en/of leveranciers en het (gebrek aan) bewijs dat deze beweringen ondersteunt. De typologie is een webtool waarbij gebruikers worden aangemoedigd om te experimenteren met de verschillende filters om de verschillende juridische technologieën in kaart te brengen en te vergelijken.

Aangezien technologie beproefde praktijken in de juridische sector aan het transformeren is, is het essentieel om te begrijpen wat de potentiële impact is van verschillende soorten juridische technologie op een eerlijke rechtsgang en rechtsbescherming, die essentieel zijn voor zowel de democratie als de rechtsstaat. Hoewel de meeste leveranciers hoogdravende beweringen doen over hun potentieel om juridische procedures te versnellen, tijdrovend handmatig werk te elimineren en de toegang tot het recht te verbeteren, tonen de onderzoeken aan dat dergelijke beweringen eerder moeten worden gezien als PR (reclame en marketing) dan als een goed begrip van wat ze wel en niet kunnen doen. Hiervoor is het belangrijk om wat dieper te graven.

Op de vraag hoe de toekomst van juridische technologieën eruit zou kunnen zien, benadrukte Prof. Hildebrandt: “De integratie van GPT in Casetext Co-Counsel duidt op een radicale transformatie van de juridische praktijk.”

Voor beoefenaars van juridische beroepen biedt de veranderende omgeving van juridische technologieën zowel kansen als uitdagingen. Zoals in de typologie van juridische technologieën is vastgesteld, moeten beoefenaars van juridische beroepen en wetenschappers niet in de val trappen om dergelijke nieuwe ontwikkelingen te omarmen zonder de inhoud ervan te beoordelen.

De typologie is niet bedoeld als marketinginstrument voor de zogenaamde ‘innovatie’ van de rechtspraktijk of als een database van willekeurig gekozen voorbeelden. In plaats daarvan zal het zowel beoefenaars van juridische beroepen als onderzoekers helpen bij het gebruik van de impliciete methode om uit te zoeken in welke technologieën ze moeten investeren, hoe ze (verder) te ontwikkelen en in te zetten, en welke beweringen ze moeten afdoen als advertorial humbug.

Een voorbeeld van hoe deze methode kan worden toegepast op nieuwe technologieën is te vinden in de onderzoeksblog op de Jurisprudentie Tracker. Het COHUBICOL team zal in juli nog een blog publiceren op Casetext Co-Counsel (over het gebruik van GPT in legal search).

Delen

Sleutelwoorden

COHUBICOL

Innovation

Legal Tech

Technology

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws