De FARI Conference vindt plaats op 18 november in Studio Flagey in Brussel, ontdek meer.

Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Onthulling van een duurzame toekomst: IEEE's SA's rapport onthult de weg naar verantwoorde AI

Auteur

Sokcheng Thai

Brussel, België – De IEEE Standard Associations (IEEE SA) heeft onlangs een gloednieuw onderzoeksrapport uitgebracht waarin de succescriteria voor verantwoorde AI worden beschreven. Deze maatstaven bieden niet alleen essentiële richtlijnen voor ondernemingen van elke omvang, maar ook voor beleidsmakers die de implicaties ervan voor het bredere publiek moeten begrijpen, met een bijzondere focus op burgers en consumenten. In het rapport wordt sterk de nadruk gelegd op welzijnsgegevens als hulpmiddel voor het sturen en waarborgen van naleving door relevante belanghebbenden. Dit onderzoek schetst een aanpak in drie stappen – beoordelen, toepassen en versterken – met als doel organisaties te sturen in de richting van “verantwoorde AI”.

Hoewel financiële maatstaven zoals het bruto binnenlands product (BBP) vaak worden gebruikt om succes te meten, worden belangrijke welzijnsindicatoren vaak over het hoofd gezien. Het is noodzakelijk om het belang te onderstrepen van organisaties die welzijnsindicatoren omarmen en naleven, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) en verschillende milieu-, sociale en bestuursnormen. Het rapport vermeldt het concept van “verantwoordelijk” dat begint bij de eerste ontwerpfase en zich uitstrekt over de hele levenscyclus van hun Artificial Intelligence System (AIS), waardoor de integratie van welzijnsmetingen in het creëren en onderhouden van hun AIS onvermijdelijk wordt voor organisaties.

Illustration

BEOORDELING (Welke organisatorische waarden worden gebruikt voor de verantwoorde AI-metriek?)

Het artikel benadrukt dat verantwoorde AI-methoden moeten beginnen met de tevredenheid en het welzijn van werknemers. Dit omvat het beoordelen van wat welzijn of welbevinden betekent voor werknemers en hoe ze triple-bottom-line gedrag kunnen stimuleren door mensen en de planeet prioriteit te geven boven winst. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat welzijnsinitiatieven worden gekoppeld aan de waarden en principes van de organisatie.

Een ander belangrijk aspect van ASSESS is het definiëren van de welzijnsmaatstaven van verantwoorde AI. Van de vele bestaande maatstaven zijn enkele aanbevolen welzijnsmaatstaven om te volgen de SDG’s van de VN die een holistische toepassing bevatten die perspectief biedt voor hoe paradigmaveranderingen kunnen worden doorgevoerd, en de maatstaven van de Internationale Raad van het Wereld Economisch Forum (IBC) die een basis bieden voor het ontwerp van verantwoorde AI om organisaties te helpen hun paraatheid te beoordelen in de algemene welzijnsmaatstavenruimten. Het belang van het gebruik van deze tools is om te garanderen dat mensen en de planeet worden gediend door onze financiën en niet andersom.

TOEPASSEN (Hoe implementeert een organisatie de principes en maatstaven van verantwoorde AI?)

Risicobeheer vertegenwoordigt een belangrijke weg en verplichting binnen het domein van verantwoorde AI. Bijgevolg blijft het aanpakken van de onbedoelde resultaten van AI een opkomende industrie. In het rapport worden verschillende suggesties gedaan om de principes en maatstaven van verantwoorde AI in de praktijk te brengen. Deze aanbevelingen omvatten het beginnen bij de eigen rol, het gebruik van AI om te helpen bij het behalen van doelstellingen door Sustainable Development Goals (SDG’s) op te nemen in het ontwerp van producten/diensten en het afstemmen van Responsible AI metrics op gevestigde rapportagekaders en key performance indicators (KPI’s).

VERSTERKEN (Hoe schaalt een organisatie verantwoorde AI uit naar de bedrijfscultuur en wijdverspreide praktijken?)

Een cruciaal aspect van het versterken van verantwoorde AI-inspanningen is een geconcentreerde focus op het onderzoeken van elementen die een significante impact hebben op werknemers, partners of klanten, maar die momenteel niet adequaat en zinvol worden gemeten. Net als bij andere ethische AI-praktijken is de effectiviteit van welzijnsmetingen het grootst als ze zorgvuldig worden overwogen tijdens de eerste ontwerpfase. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen voor organisaties om het succes van verantwoorde AI en welzijnsindicatoren te vergroten. Deze aanbevelingen omvatten het aanpassen van het bestuur aan de grootte van de activiteiten en het publiek van het bedrijf, of dat nu een start-up, grotere onderneming of non-profit is, het benutten van bestaande rollen om welzijn door ontwerp te operationaliseren, het inzetten van agile marketing voor duurzaamheid en het gebruik van ethische conformiteitsbeoordeling en het AI Ethics maturiteitsmodel om de SDG’s en ESG’s van de VN in te zetten voor duurzaamheid.

De mededirecteur van FARI, Carl Morch, heeft bijgedragen aan het geweldige werk van IEEE en de werkgroep onder leiding van Adam Cutler en Milena Pribic en bedankt John Havens voor het opnemen van FARI. Het onderzoeksrapport biedt ook het Well-Being Metrics Readiness Framework dat gebruik maakt van de ‘well-being by design’-benadering als nieuwe standaard voor verantwoorde innovatie.

Over IEEE SA

IEEE SA is een toonaangevende consensusvormende organisatie die wereldwijde technologieën voedt, ontwikkelt en bevordert. IEEE SA biedt een neutraal en open platform voor innovators over grenzen en disciplines heen. Het faciliteert standaardontwikkeling en standaard-gerelateerde oplossingen, zoals technologie-incubatie, het vormen van allianties, open source, etc.

Commissieleden van het onderzoeksrapport

Voorzitters:

Adam Cutler – Milena Pribic

Commissieleden:

Uthman Ali – Kathy Baxter – Richard Benjamins – Flavio S. Correa da Silva.
Olivia Gambelin – Ilana Golbin – John C. Havens
Kashyap Kompella – Carl-Maria Mörch – Clara Neppel – Alice Thwaite

Delen

Sleutelwoorden

Metriek

Verantwoorde AI

Welzijn

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws