Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

FARI lanceert officieel AI-projecten voor het algemeen welzijn in het kader van het NexGenerationEU-programma

Auteur

Joyce Anne Quinto (JAQ)

Illustration

Brussel – ULB en VUB vice-rectoren Marius Gilbert en Hugo Thienpoint, kondigden op 18 januari 2022 officieel aan dat FARI samen met de Brusselse overheden nieuwe innovatie-instrumenten zal ontwikkelen via de Recovery and Resilience Facility (RRF) subsidie van het NextGenerationEU programma.

De komende jaren zal FARI het Brusselse digitale innovatie-ecosysteem dienen met mensgerichte AI-projecten onder leiding van onderzoekers en deskundigen uit verschillende domeinen zoals recht, kunstmatige intelligentie, robotica en sociale wetenschappen. Tijdens de lancering van het NextGeneration EU-project kondigde FARI zijn plannen aan om een gezamenlijk PhD-programma, onderzoeksprojecten in samenwerking met bedrijven en de publieke sector, een AI for the Common Good Academy, een in Brussel gevestigde AI Experience Hub en een AI for the Common Good-ondersteuningsprogramma voor start-ups en bestaande incubatieprogramma’s te starten. Zij zal ook de partnerschappen met haar Europese tegenhangers en belangrijke belanghebbenden versterken door middel van outreach- en samenwerkingsactiviteiten.

Barbara Trachte, staatssecretaris belast met wetenschappelijk onderzoek en economische transitie, toonde zich bijzonder geïnteresseerd in het FARI-ondersteuningsprogramma voor ondernemerschap in AI voor het algemeen belang. “Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven en startups alles te winnen hebben bij een focus op AI om nieuwe oplossingen te ontwikkelen om de [Brusselse digitale] transitie te versnellen,” merkte Trachte op in haar boodschap tijdens het lanceringsevenement.

FARI Research and Innovation Programs Timeline (2022)

Tijdens het evenement kondigde Bernard Clerfayt, Brussels minister van Werkgelegenheid en Beroepsopleiding, Digitale Transitie, Lokale Overheden en Dierenwelzijn, in zijn openingstoespraak ook de belangrijke steun van het kabinet Clerfayt aan de activiteiten van FARI aan. “Ik ben heel blij dat ik dit FARI-project kan steunen met 3,6 miljoen euro voor de komende vier jaar, waarvan 1 miljoen voor heel concrete projecten, proefprojecten waar we nu al aan werken”, kondigde Clerfayt aan.

De vier FARI-projecten die momenteel door de academische wereld en de overheid worden gecoördineerd, hebben tot doel de inzet van AI-technologieën te stimuleren om strategieën en processen op vier Brusselse specifieke aandachtsgebieden te verbeteren. Het eerste project beoogt de beschikbare gegevens te benutten om de matching van werkzoekenden en aanbieders op de Brusselse markt te verbeteren ten behoeve van de Brusselse openbare werkgelegenheidsdienst. Het tweede project heeft tot doel gegevens over de verkoop van dieren te gebruiken om illegale verkoop van dieren die schadelijk is voor het dierenwelzijn, te voorkomen. Het derde project is gericht op het verzamelen van informatie en het verbeteren en vereenvoudigen van administratieve teksten om deze begrijpelijker te maken voor de burgers met ons bureau voor administratieve vereenvoudiging. Het vierde proefproject ten slotte wil een algemene strategie bepalen om het potentieel van kunstmatige intelligentie binnen de Brusselse overheidsdiensten te benutten en een actieplan ontwikkelen voor de uitvoering ervan.

AI- en datatechnologieën staan vaak los van de mensen die ze moeten dienen. FARI wil deze technologieën en het beheer ervan dicht bij de burgers brengen door interdisciplinaire teams van zowel de ULB als de VUB in staat te stellen belangrijke sociale en ecologische problemen van vandaag aan te pakken.

Dit gevoel werd ook verwoord door Rudy Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in zijn boodschap aan FARI. “We zijn steeds meer afhankelijk van instrumenten, van providers of zelfs van algoritmes die we niet volledig begrijpen. In geen geval mogen we onze collectieve intelligentie overlaten aan kunstmatige instrumenten […]. Naar mijn mening levert een onderzoekscentrum als FARI hier een belangrijke bijdrage aan deze collectieve en noodzakelijke reflectie op maatschappelijk niveau”, aldus Vervoort.

Als een van de manieren om onderzoek en openbare dienstverlening aan elkaar te koppelen, werden tijdens het openingsevenement keynote speeches gehouden door vooraanstaande academici, Stefaan Verhulst (New York University), Aimee van Wynsberghe (Bonn University) en Holger Hoos (RWTH Aachen University), die inzicht gaven in hoe AI duurzaam kan en moet worden gebruikt voor steden als Brussel om het algemeen belang te dienen. Zij werden vergezeld door de wetenschappelijke adviseurs van FARI, Ann Nowe (VUB) en Hugues Bersini (VUB) in een vruchtbare paneldiscussie na afloop.

Bekijk de volledige conferentie hier.

Delen

Sleutelwoorden

AI

Data

NextGenEU

Robotics

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws