De FARI Conference vindt plaats op 18 november in Studio Flagey in Brussel, ontdek meer.

Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Roundup: FARI-sessies op de Europese AI-week 2022

Auteur

Joyce Anne Quinto (JAQ)

Illustration

In het kader van de Europese AI-week 2022 van 14 tot 18 maart werden ongeveer 20 speciale, door FARI gesteunde evenementen georganiseerd. Met meer dan 100 sessies met 500 sprekers uit 37 landen werd beoogd concrete AI-acties en -projecten via lokaal verankerde organisaties met het publiek te delen en de samenwerking tussen alle relevante spelers op het gebied van Europese AI te bevorderen.

Als u het gemist heeft, kunt u de volledige opnames van deze sessies bekijken via de EU AI Week YouTube playlist. Hier vindt u een overzicht van alle sessies die door FARI en het CLAIRE-kantoor in Brussel werden ondersteund en/of medegeorganiseerd.

Opening van de AI-week

Officiële opening van de Europese AI-week online sessie waar het FARI-initiatief is gepresenteerd door prof. Ann Nowé, wetenschappelijk adviseur van FARI

O&O-mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie in Brussel, met FARI en Innoviris

Het Brussels Gewest heeft een actieve en voortrekkersrol gespeeld in de ontwikkeling van een levendig AI-ecosysteem in de hoofdstad van Europa. Sinds 2016 hebben bedrijven en de academische wereld uitgebreide financieringssteun gekregen om hun AI-ambities te verwezenlijken en de banden tussen hen aan te halen. Voortbouwend op deze inspanningen werd een nieuw Regionaal Innovatieplan (2021-2027) opgesteld dat voor het eerst zal worden voorgesteld. Het gezamenlijke ULB-VUB instituut FARI (AI for the Common Good) besprak bij monde van medebeheerder Hans de Canck waarom en hoe ethiek centraal moet staan in elk (betrouwbaar & eerlijk) AI-project. Het instituut legde ook uit hoe zijn verschillende activiteiten de academische wereld, profit en non-profit organisaties in Brussel hierbij zullen helpen.

AI in Brussel, met CIRB en FARI

In deze sessie legde Carl Morch, mededirecteur van FARI, uit waarom het strategisch en opportuun is om een AI-instituut in Brussel te bevorderen; tegelijkertijd werden de missie, visie, doelstellingen en activiteiten van FARI AI for the Common Good Institute belicht, die bijdragen aan de algemene strategie voor Brussel.

Rondetafelgesprek: AI en pandemieën

Covid-19 doet onvermijdelijk de vraag rijzen naar het gebruik, de relevantie en de beperkingen van AI-technieken in de context van een pandemie. Tijdens deze rondetafel kwamen verschillende Europese deskundigen van hoog niveau bijeen om te praten over het gebruik van AI in een pandemische context.

Geopolitiek van AI-standaardisatie

Wie bepaalt de maatschappelijke waarden en normen van morgen? Onder leiding van FARI academisch bestuurslid, Grégory Lewkowicz, richtte dit panel zich op de problemen die AI socio-technische normen oproepen in het huidige geopolitieke landschap.

AI leren van 7 tot 77, hoe leer ik over AI

Deze sessie presenteerde de uitkomsten van de taskforce van AI4Belgium over AI-opleiding en -onderwijs (Future of Work and Skills) – waarvan FARI deel uitmaakt

Ethics & Law – Towards a Practical Assessment Tool for Trustworthy AI

Vorig jaar startte AI4Belgium een project om de Trustworthy AI Assessment List van de High-Level Expert Group on AI van de Europese Commissie te optimaliseren. Het doel was om er een gebruiksvriendelijker instrument van te maken, het concreter, sectorspecifieker, toegankelijker en praktischer, om uiteindelijk organisaties te helpen de betrouwbaarheid van hun AI-systemen te vergroten. Op basis van de feedback van belanghebbenden is een concept voor het instrument ontwikkeld en gevisualiseerd in schermmockups. Het doel van deze bijeenkomst is om het concept en de mockups te presenteren, feedback te verzamelen van de bredere AI4Belgium-gemeenschap, prioriteiten te stellen voor de functies van de tool en de roadmap voor de verdere ontwikkeling ervan op te stellen.

De kracht van AI en gegevens voor het goede inzetten – casestudies en leerervaringen

In deze sessie werd een reeks cases en verhalen gepresenteerd waarbij AI is ingezet als hulpmiddel bij ontwikkelingsacties. Op AI gebaseerde interventies kunnen tijdrovende taken automatiseren, helpen bij het verzamelen en beheren van gegevens, gebruikerscapaciteiten en -capaciteiten verbeteren en ervoor zorgen dat humanitaire specialisten zich concentreren op complexe analyses en besluitvorming. Maar hoe AI precies het ontwikkelingswerk in het veld positief kan beïnvloeden, blijft een werk in uitvoering; en dit gebrek aan bruikbare kennis over de impact, het potentieel en de infrastructuur die nodig is voor een langetermijnstrategie kan de toepassing van de technologie voor dergelijke doelen vertragen. Aan de hand van praktijkverhalen van onze gast-NGO’s werd in deze sessie onderzocht waarom gendergegevens belangrijk zijn, hoe AI kan helpen bij de aanpak van milieuproblemen en hoe AI de kwaliteit van de gezondheidszorg in de context van het Zuiden kan verbeteren. Ook werden de algemene aanbevelingen van UNESCO van onlangs uitgebrachte soft law-mechanismen over AI gepresenteerd.

AI-gestuurde organisaties: Wat is een ideaal Europees ecosysteem?

In deze sessie kwamen AI-deskundigen uit verschillende sectoren van het ecosysteem bijeen, waaronder de academische wereld, beleid/overheid, precommerciële innovatie-organisatie, commerciële investeringen, aanbieder van innovatie-infrastructuur, publieke sector, industrie en startup. Deskundigen van de Europese Investeringsbank/AI/Blockchain-investeringsfonds, het Europese Startup Landschap, de European Digital SME Alliance, het Noorse Artificial Intelligence Research Consortium en de Noorse overheid, evenals startups en accelerators, presenteerden wat hun sectoren nodig hebben van een sterk AI-innovatie-ecosysteem, en hoe hun sectoren sterker kunnen bijdragen aan het ecosysteem.

Wetenschap als diplomatie: Wat nu? 

Deze paneldiscussie bracht deskundigen op het gebied van wetenschaps- en technologiediplomatie bijeen om de toekomst van de wetenschapsdiplomatie te onderzoeken na de huidige geopolitieke dynamiek, niet alleen met betrekking tot de huidige situatie in Europa, maar ook in alle internationale academische relaties met landen onder een autoritair regime.

Start van het netwerk van opkomende onderzoekers: Aantrekken en behouden van AI-talenten in Europa

Tijdens dit evenement werd het Rising Researchers Network (R2Network) van CLAIRE officieel gelanceerd, met als doel een dialoog op gang te brengen tussen de huidige en toekomstige leiders op het gebied van AI, waarbij bedreigingen en uitdagingen in verband met de versnippering van de inspanningen in Europa, de braindrain van AI-talenten in Europa en manieren om op duurzame wijze een AI-ecosysteem tot stand te brengen dat betrouwbare en mensgerichte technologieën produceert en in stand houdt, worden aangepakt. Samen met deskundigen van CLAIRE, AI Sweden, de Vlaamse AI-academie en het Noorse Artificial Intelligence Research Consortium, namen we een kijkje in de toekomst van Europese AI en onderzochten we hoe we kunnen voorkomen dat we AI-talenten verliezen aan grotere spelers buiten Europa.

Ondertekening MoU CLAIRE-euRobotics

De sterke punten van Europa op het gebied van AI en robotica hebben een fantastisch synergiepotentieel gecreëerd.  Hoe moet Europa daar gebruik van maken?  In deze sessie reflecteerden Europa’s grootste verenigingen op het gebied van robotica en kunstmatige intelligentie, respectievelijk euRobotics en CLAIRE, op deze vraag en wezen zij op de weg die voor hen ligt. CLAIRE en euRobotics zullen samenwerken om gezamenlijke activiteiten op te zetten en een uitgebreid inzicht te ontwikkelen in de overlapping van elkaars onderzoeks- en toepassingsgebieden, door een betere wederzijdse erkenning en waardering van de interactie tussen AI en robotica, door de samenwerking binnen de gemeenschappen te bevorderen, de kennisoverdracht te maximaliseren en dubbel werk tot een minimum te beperken. Dit evenement diende als officiële ceremonie om dit partnerschap te starten.

Boekpresentatie “De politieke filosofie van AI” door Marc Coeckelbergh

In deze sessie, gemodereerd door FARI mededirecteur Carl Morch, presenteerde Marc Coeckelbergh zijn nieuwe boek “The Political Philosophy of AI”.

VISIE: Maak kennis met de ICT-48 netwerken van AI-expertise 

De EU richt zich op het verbinden en versterken van AI-onderzoekscentra in heel Europa en op het ondersteunen van de ontwikkeling van AI-toepassingen in belangrijke sectoren. Europa investeert in het Europese model van mensgerichte AI, met een nieuwe reeks Europese netwerken van topcentra voor AI (NoE’s). Sinds september 2020 werken vier NoE’s aan aspecten van betrouwbare AI die worden gefinancierd in het kader van de oproep H2020-ICT-48-2020. Deze sessie, georganiseerd door het VISION-project en CLAIRE, hoopt te inspireren, de cultuur van delen binnen het Europese AI-ecosysteem te bevorderen en mogelijkheden voor samenwerking te openen. Deze sessie presenteert de verwezenlijkingen en lopende werkzaamheden van de vier Networks of Excellence die door het VISION-project zijn samengebracht.

Québec en Canada’s actieve AI-ecosystemen

De afgelopen vijf jaar zijn Canada en de provincie Québec zeer proactief geweest op het gebied van AI en gegevenswetenschappen. Het land heeft een actief ecosysteem ontwikkeld dat academisch onderzoek en ontluikende start-ups ondersteunt en internationale talenten aantrekt. De “Tortoise Global AI Index” van 2022, waarin 143 verschillende indicatoren worden vergeleken, heeft Canada onlangs gerangschikt als de 4e beste plaats voor AI in de wereld, en Québec als de 7e. Hoe kan dit landen in Europa inspireren, te beginnen met België? Wat zijn de geleerde lessen? Wat zijn de vereisten, van infrastructuur tot beleid? Kom luisteren naar actoren van Canadese en Québecse organisaties in AI en Data Sciences. En ontmoet degenen die elke dag werken aan het versterken van de banden tussen Canada, Québec en Europa.

Delen

Sleutelwoorden

AI

Data

European AI Week

Robotics

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws