Een initiatief van

Ondersteund door

Illustration

Wereldwijde experten verenigd op FARI Brussel Conferentie die discussies aanzwengelt over lokale en duurzame AI-oplossingen

Auteur

Sokcheng Thai

Brussel, België – De tweede editie van de FARI Brussels Conference heeft thought leaders, beleidsmakers, experts, onderzoekers en innovatoren van over de hele wereld samengebracht om concreet te zien hoe AI, Data en Robotics echt duurzaam kunnen worden voor steden en lokale organisaties (publiek, privaat of civiel). De conferentie vond plaats van 11 tot 12 september in Bozar in Brussel, België. Dit jaar waren er meer dan 400 deelnemers.

De conferentie bracht 61 sprekers uit 17 verschillende landen naar Brussel en 45% van onze sprekers waren vrouwen. Onze tweedaagse conferentie omvatte in totaal 8 sessies over een breed scala aan onderwerpen onder “Local & Sustainable AI, Data, and Robotics”, waaronder:

➡ Lokale en duurzame AI, wanneer technologieën gemeenschappen ontmoeten

➡ Methodologieën om burgers te betrekken bij AI, Data, Robotica

➡ AI, robotica en mobiliteit als dienst

➡ AI, data en robotica in openbare diensten naar een nieuwe “algocratie”

➡ AI en justitie

➡ AI-aanbesteding en sandboxing

➡ Schuld aan rechtsbescherming in de ML-pijplijn

➡  Duurzame robots en steden

We waren vereerd met de deelname van onderzoekers, wetenschappers en lokale autoriteiten die hun unieke inzichten in deze onderwerpen bijdroegen. Staatssecretaris Thomas Dermine, staatssecretaris Barbara Trachte en minister Bernard Clerfayt namen deel aan onze openingsceremonie.

1 / 10

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Lokaal & duurzame AI?

Hoewel het essentieel is om te focussen op duurzame AI op macroniveau, wordt het vaak verwaarloosd om de behoeften op lokaal/stedelijk niveau te begrijpen. “We zijn niet in staat om te begrijpen wat er op lokaal niveau gebeurt, maar het bestuur van AI is veel flexibeler en legitiemer op lokaal niveau vanwege de impact die het heeft op de burgers”, zegt Stefaan Verhulst, PhD, medeoprichter van het GovLab, New York University. In plaats van te focussen op stedelijke verhalen, zou optimalisatie een leidende waarde moeten zijn voor lokale en duurzame AI, voegde Taylor Stone toe, senior onderzoeker aan het Instituut voor Wetenschap en Ethiek, Universiteit van Bonn.

Onze sprekers uit Quebec, Benjamin Prud’homme en Shazade Jameson, gingen in op de behoeften van burgers en wezen op een aantal belangrijke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden, waaronder het begrijpen van de behoeften van de steden, het maken van een expliciete keuze voor het lokale AI-project en het focussen op toegankelijkheid voor mensen om voordeel te halen uit de projecten. Op de conferentie zijn er presentaties van belangrijke projecten en organisaties die zich inzetten om burgers actief te betrekken bij de ontwikkeling van AI-, data- en roboticaprojecten. Deze projecten zijn gericht op het raadplegen van burgers, het verzwakken van AI om de belangen van burgers beter te kunnen behartigen, het versterken van de participatie van jongeren in AI en het vergroten van de dialoog met burgers door middel van de typologie van AI. Deze verschillende projecten hebben met elkaar gemeen dat het belangrijk is om de stem van burgers te laten horen door hen aan te moedigen hun mening te geven en actief deel te nemen aan AI-projecten.

De discussies tijdens de conferentie over duurzame AI gaan ook over de voor- en nadelen van de transformatie die AI teweegbrengt in openbare diensten, zoals mobiliteit, recht en justitie, aanbesteding en sandboxing, en duurzame robotica in steden. We verzamelden ook verschillende perspectieven van onderzoekers, juristen en datawetenschappers over hoe bestaande juridische beschermingskaders zoals de AI-wet en General Data Protection Regulations (GDPR) hun werkdomeinen ondersteunen en belemmeren.

Inzichtelijke verslagen van onze studentencommissies en observatoriumcommissies over de discussies tijdens de conferentie worden binnenkort gepubliceerd op de FARI website.

1 / 7

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

“Veel deelnemers benadrukten de noodzaak van een interdisciplinair perspectief bij het omgaan met de complexiteit van AI-systemen en -oplossingen – waarbij evenveel aandacht moet worden besteed aan bestuurlijke, ethische, juridische en duurzaamheidsaspecten als aan technologische. Het testen van conceptuele oplossingen aan de hand van de werkelijke vereisten in praktische use cases blijkt ook erg waardevol te zijn. Daarom willen we ons bij FARI blijven inzetten om toegepast, interdisciplinair onderzoek mogelijk te maken op basis van en in samenwerking met actoren in het veld. Waar nodig willen we hen ook de opleiding en de instrumenten bieden om tot zinvolle use cases en toepassingen te komen,” zegt Karen Boers, managing director van FARI.

FARI Brussels Conference is een jaarlijkse conferentie in Brussel. Het dient als platform voor thought leaders, beleidsmakers, experts, onderzoekers en innovatoren van over de hele wereld om te verkennen en te bespreken hoe AI, Data en Robotics lokaal en echt duurzaam kunnen worden voor steden. Het doel van de conferentie is het bevorderen van samenwerking en het uitwisselen van kennis en perspectieven die de toekomst van lokale en duurzame AI, Data en Robotica vorm zullen geven.

1 / 6

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Illustration

Over FARI

FARI is een onafhankelijk non-profit initiatief op het gebied van kunstmatige intelligentie onder leiding van twee Brusselse universiteiten: de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB). Het verzamelt de interdisciplinaire expertise van 10 onderzoeksgroepen die zich bezighouden met AI, data, robotica, sociale wetenschappen, ethiek en recht. Het initiatief wil burgers, politici, bedrijven en non-profitorganisaties helpen om de hedendaagse uitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, België en Europa aan te pakken.

FARI brengt toonaangevende en toekomstige onderzoekers samen rond projecten die de stad dienen op het gebied van AI (verklaarbaar en betrouwbaar), data (open) en robotica (mensgericht). Het bouwt ook bruggen met overheden, industrie en burgers om duurzame AI te promoten, met een focus op stedelijke en publieke prioriteitsgebieden zoals gezondheid, mobiliteit, klimaat en energie, en een participatieve en inclusieve samenleving.

Delen

Sleutelwoorden

2023

AI

Brussels

Conference

Data

Local

Robotics

Robotics

Sustainability

Andere nieuws

Alle nieuws

Alle nieuws